logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Prezes spółdzielni odwołany po burzliwym zebraniu członków!

zielone pole walne 2023Pod koniec czerwca odbyły się dwa walne zgromadzenia członków przecławskich spółdzielni. Zwykle takie zebrania nie cieszą się dużym zainteresowaniem, odbywają się one podczas sezonu urlopowego, trwają wiele godzin i przychodzi na nie niewielu spółdzielców. Tym razem zebranie w spółdzielni "Przecław - Zielone Pole" było zupełnie inne.

 

 

Pierwsze zebranie odbyło się 21 czerwca. Przybyło na nie zaledwie dwudziestu członków spółdzielni "Przecław". Obrady w przecławskiej podstawówce poszły dość spokojnie. Zaakceptowano sprawozdania z pracy rady nadzorczej i zarządu oraz przyjęto uchwałę udzielającą absolutorium. W trakcie dyskusji poruszono różne kwestie, takie jak konieczność likwidacji bluszczu na elewacjach, która powoduje problemy z insektami dostającymi się do mieszkań, oraz wprowadzenie zakazu palenia papierosów na klatkach schodowych i w pomieszczeniach wspólnych. Ważnym tematem była również kwestia dostępu do wody, jej kamienienia i niskiego ciśnienia, które stanowi długotrwały problem, szczególnie uciążliwy latem.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Zebranie w drugiej, większej przecławskiej spółdzielni Przecław - Zielone Pole, miało miejsce 28 czerwca i przybyło na nie aż 66 członków. Choć na sali zebrało się około 40 osób, wielu z nich posiadało upoważnienia, które umożliwiały dodatkowy głos podczas wyborów. Przewodnicząca nowej Rady Nadzorczej, Beata Mazur, otworzyła spotkanie i przedstawiła skład rady, podkreślając, że choć członkowie często mieli różne opinie, ostatecznie osiągali porozumienie.

Podczas odczytywania i prezentacji sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu, wielu mieszkańców zadawało pytania dotyczące stanu finansów. Spółdzielnia otrzymuje około 3,3 mln zł wpływów z opłat od spółdzielców. Obecny na sali nowy członek Zarządu - Dorota Sobocińska - poinformowała że generalnie spółdzielnia nie posiada zadłużenia i jest w dobrej kondycji. Prezes - Andrzej Foryś, powiedział o posiadanej nadwyżce środków na koncie która trzymana jest w banku na lokacie, niestety niskooprocentowanej.

  reklama

Hair-House

 

Podczas głosowania członkowie spółdzielni większością głosów nie zaakceptowali sprawozdań ani Rady Nadzorczej, ani Zarządu. Negatywnie oceniono również sprawozdanie finansowe oraz nie udzielono absolutorium. Dyskusje dotyczyły wielu tematów związanych z osiedlem. Duże emocje wywołały kwestie związane z płukaniem sieci wodociągowej, monitorowaniem osiedla oraz brakiem remontów dachów i elewacji budynków. Ostra wymiana zdań miała miejsce również podczas omawiania celowości wymiany okien na klatkach schodowych bez odpowiedniej ekspertyzy. Członkowie spółdzielni dowiedzieli się, że ta decyzja została podjęta z powodów estetycznych, a jej koszt wyniósł 100 tysięcy złotych. Długa dyskusja dotyczyła również nadmiaru żółtych słupków przed budynkami. Według prezesa są one potrzebne i wielu mieszkańców je poprosiło. Członkowie spółdzielni nie poznali kosztów ich postawienia, przy czym sam jeden słupek, bez robocizny, kosztował ich 300 złotych.

"Wcześniej to było osiedle kolorowych domów" - mówi jedna z mieszkanek. "Teraz wszystko jest szare, zgrzybiałe, dachy przeciekają, a spółdzielnia od lat nic nie robi".

"Próba konkretnej rozmów z Prezesem Forysiem jest trudna" - mówi jeden ze spółdzielców po zebraniu. "Jest konfliktowy i ma wiele sporów z różnymi osobami i instytucjami. Kiedyś próbowałem załatwić pewną sprawę, ale nic się nie udało, a Prezes właściwie to na mnie krzyczał. I nadszedł czas na zmiany".

 reklama

Ancora Warzymice

 

Ze względu na brak absolutorium dla Zarządu oraz negatywną opinię na temat sprawozdań, przeprowadzono tajne głosowanie w sprawie odwołania członków Zarządu, czyli Prezesa Andrzeja Forysia i jego zastępcy Agnieszki Łysiak. Przeciw odwołaniu obecnego prezesa zagłosowało 15 osób, za odwołaniem było aż 44 osób, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku przekroczenia wymaganej większości 2/3 głosów, Prezes został odwołany ze stanowiska. Pani Agnieszka Łysiak zachowała swoje stanowisko. W głosowaniu za jej odwołaniem było 38 osób, przeciw było 14 osób, a 6 osób wstrzymało się od głosu. *)

 

Aktualizacja 02.07.2023

Z informacji uzyskanych od przewodniczącej rady nadzorczej p. Beaty Mazur wynika że: "Na stanowisko p.o. prezesa spółdzielni "Przecław-Zielone Pole" została powołana Pani Agnieszka Łysiak, do czasu wyboru nowego prezesa w drodze konkursu. Dodatkowo przywrócono Dorotę Sobocińską na członka zarządu spółdzielni. Rada nadzorcza stara się jak najlepiej zabezpieczyć interesy spółdzielni i ich członków."

*) Gwoli wyjaśnienia głosowania nad odwołaniem p. Agnieszki Łysiak z funkcji wiceprezesa. W głosowaniu wzięło udział udział 58 osób, za odwołaniem było 38, przeciw 14 a 6 wstrzymało się. Większość 2/3 wynosi 39, tak więc obecna wiceprezes zachowała stanowisko dokładnie jednym głosem.

Pin It