logo gif 10lat

Open menu

regulamin

Regulamin

Regulamin Portalu Przeclaw24.pl

1. Korzystanie z portalu przeclaw24.pl (zwanego dalej Portalem) wpisanego do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 764, którego właścicielem jest Grzegorz Smolicz, możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Portalu. Użytkownicy Portalu, którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu.

2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

3. Użytkownikami serwisu mogą być zarówno osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Portalu.

4. Korzystanie z forum i komentarzy jest całkowicie bezpłatne i służy do prowadzenia dyskusji, wymiany własnych poglądów i opinii, udzielaniu informacji na temat Przecławia i Warzymic oraz wzajemnej pomocy w danych działach tematycznych.
5. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Portalu, Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną na adres e-mail: adres portalu

6. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto.

7. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.

8. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania Wypowiedzi.

9. Wypowiedź nie może:
    * zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
    * zawierać słów powszechnie uznawanych za wulgaryzmy,
    * zawierać odnośników do informacji zabronionych przez Regulamin,
    * zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, między innymi wirusów,
    * zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych,
    * świadomie wprowadzać w błąd,
    * naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
    * Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10. Zabrania się umieszczania w podpisach tekstów obrażających innych, które mogą być tematem dyskusji i niepotrzebnych spięć;

11. Posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywołania kłótni lub wzajemnej wrogości wśród forumowiczów będą kasowane;

12.  Posty niezgodne z tematyką danego działu będą przenoszone do odpowiednich działów lub kasowane. Usuwane będą również posty, których temat był już poruszany na forum

13. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania, kopiowania oraz bezprawnego udostępniania materiałów opublikowanych w portalu bez zgody właściciela Portalu.

14. Portal może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z zawartości Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.

15. Właściciel portalu dostarcza Użytkownikom gotowy produkt bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

16. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

17. Właściciel portalu przeclaw24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

18. W przypadku wypowiedzi związach z kampanią wyborczą - musi być ona podpisana imieniem i nazwiskiem autora.

19. Niniejszy regulamin oraz jego postanowienia wchodzą w życie z dniem 20 Maja 2010 roku. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania i może się zmieniać w trakcie działania forum.

Pin It