logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Pracownicy Amazon Kołbaskowo: mamy drugiego zarażonego!

Amazon drugi zarazonyZ informacji otrzymanych od pracowników firmy Amazon wynika, że dziś pojawił się kolejny zakażony koronawirusem. Także na jednym z zamkniętych forów wielu pracowników potwierdza ten fakt. Firma wprawdzie ogłosiła tą informację przez zakładowe radio - jednak do tej nie otrzymaliśmy potwierdzonej informacji prasowej w tej sprawie.

 

 

Sytuacja w największym zakładzie pracy w gminie Kołbaskowo zmienia się bardzo dynamicznie. W poniedziałek informowaliśmy o zakażonej pracownicy tej firmy, a dziś w godzinach porannych podano informację o kolejnym przypadku. Pracownicy hali twierdzą, że zakażonym wirusem SARS-CoV-2 jest pracownik firmy ochroniarskiej. Nie wiadomo jednak z iloma osobami miał kontakt i kto będzie podlegał kwarantannie.

- Mówili przez radiowęzeł dziś na nocnej zmianie, że mamy drugiego zarażonego, to ochroniarz - pisze do redakcji jeden z pracowników.
- Boję się chodzić do pracy - pisze drugi
- Pewnie jest już ze 100 zarażonych, zamknąć ten zakład w cholerę - pisze kolejny

  reklama

Ostoja

Firma Amazon wprawdzie wdraża dodatkowe procedury bezpieczeństwa, jednak kołbaskowskiego zakładu czasowo zamykać nie zamierza. Podobnie ma być ze wszystkimi zakładami w Polsce. Ogólnopolski związek zawodowy firmy apeluje o rzetelną informację w tym temacie: – Amazon nie informuje pracowników o szczegółach: nie wiadomo, z jakich działów i zmian pochodzą zakażeni pracownicy. Nie wiadomo też, ile osób zostało objętych kwarantanną. Domagamy się rzetelnych informacji na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa w magazynach spółki i stanu zdrowia zakażonych pracowników.

 reklama

Montessori 2

Otrzymaliśmy jedynie, po emisji pierwszego artykułu następującą informację od biura prasowego. "Od kiedy pojawiło się w Polsce zagrożenie epidemiczne, ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i proaktywnie reagujemy na zaistniałą sytuację. Zapewniamy obsługę klientów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo współpracowników i przestrzegając wszystkich wytycznych lokalnych instytucji, które dotyczą funkcjonowania naszych obiektów. Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego" – napisało biuro prasowe Amazon z Warszawy

Jeśli pojawią się nowe informacje w tej sprawie - pojawią się wkrótce w dalszej treści tego artykułu

 

08.04.2020 godz 10:00 - oświadcznie firmy Amazon

 
Wspieramy naszego pracownika, który został poddany leczeniu. Pracownik od końca marca nie był obecny w pracy. Ściśle przestrzegamy wytycznych władz sanitarnych i ekspertów medycznych oraz podejmujemy wiele działań, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom zatrudnionym w Amazon. Od kiedy pojawiło się w Polsce zagrożenie epidemiczne, ściśle współpracujemy z lokalnymi władzami i proaktywnie reagujemy na zaistniałą sytuację. Zapewniamy obsługę klientów, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo współpracowników i przestrzegając wszystkich wytycznych lokalnych instytucji, które dotyczą funkcjonowania naszych obiektów.
Warto zaznaczyć, że w ostatnich dniach, w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Na chwilę obecną Państwowa Inspekcja Sanitarna zaaprobowała środki bezpieczeństwa wdrożone przez Amazon i nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Poniżej przedstawiamy przykładowe działania, które podjęliśmy w trosce o naszych pracowników w związku ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym:
·      zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,
·      poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60%,
·      na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,
·      zobowiązano wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,
·      zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji,
·      przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć przestrzeń pomiędzy osobami do min. 2 metrów,
·      zrezygnowano ze spotkań organizacyjnych z pracownikami i wydłużono przerwy,
·      rozpoczęcie zmian zostało rozłożone w czasie, zmieniono harmonogram przerw i wydłużono czas ich trwania tak, aby wszyscy zdążyli skorzystać z wydawanych przez pracodawcę bezpłatnych posiłków, pomimo zredukowanej liczby miejsc w stołówkach,
·      przeorganizowano łazienki w taki sposób, aby pracownicy mogli zachować odpowiedni odstęp,
·      tymczasowo ograniczono kontrolę osobistą pracowników przy wyjściu, zapobiegając gromadzeniu się osób blisko siebie,
·      przygotowano proces zgłaszania potencjalnych przypadków COVID-19 w ramach Amazon oraz do zewnętrznych instytucji,
·      rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online, a podróże służbowe są ograniczone do minimum,
·      rozpoczęto proces mierzenia temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku.
Co więcej, chociaż Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca używania masek ochronnych przez osoby, które nie są chore, udostępniamy je obecnie pracownikom, którzy chcą je nosić podczas swojej zmiany.
W miarę wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi pracujemy nad tym, aby utrzymać ciągłość dostaw do klientów najbardziej dotkniętych zaistniałą sytuacją, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo naszym pracownikom. Wielu z naszych klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów. Chcemy mieć pewność, że będziemy dysponować odpowiednimi zasobami, aby móc zaspokoić ich potrzeby. W chwili obecnej pierwszeństwo dajemy przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne dla naszych klientów. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej.
 
Pin It