logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Absolutorium dla wójta. Nagroda dla działacza sportowego.

jozef misiakTo była jedna z najdłuższych sesji Rady Gminy Kołbaskowo. W pierwszym tygodniu wakacji radni udzieli absolutorium wójtowi Małgorzacie Schwarz z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok. W tym dniu jednak najważniejszy był wieloletni działacz sportowy Józef Misiak, który otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego odznakę Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Obrady w Kołbaskowie rozpoczęły sie od sprawozdań Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Straży Gminnej na temat stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy. Informację z działalności za rok 2015 złożyła także dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie - Izabela Wesołowska-Kośmider.


Radni pozytywnie zaopiniowali a następnie przyjęli uchwały o :
- Zmianach w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022. Największa zmiana to rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej w Moczyłach opiewająca na kwotę 617 tys zł.
- Nadaniu imienia szkole podstawowej w Będargowie. Na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli placówka będzie nosić imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.
- Przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Będargowie. Na wniosek zebrania sołeckiego wprowadzona będzie II i III linia zabudowy w obrębie wsi.
- Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Ustowa. Na terenach przy CH Auchan dopuszczono zabudowę szeregową obiektów handlowych. Inwestor planuje rozbudowę centrum o nowe obiekty, które będą przylegać do siebie i zostaną połączone jednym pasażem handlowym.

Radni po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla wójta. W tym roku wynik głosowania był jednomyślny. Małgorzata Schwarz podziękowała współpracownikom urzędu i radnym za pracę w ostatnich latach, która przyczyniła się do otrzymania przez nią absolutorium za miniony rok.

W kołbaskowskiej świetlicy odbyła się także miła uroczystość wręczenie odznaki dla zasłużonego mieszkańca naszej gminy. Pan Józef Misiak został uhonorowany przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego odznaką Honorowego Gryfa Zachodniopomorskiego za wieloletnią pracę społeczną i zawodową.
Moja działalność należy już do czasów minionych - mówi działacz sportowy Józef Misiak z Przecławia. Pamiętam, kiedy zaczynałem swoje pierwsze dokonania na drodze współpracy i organizacji młodzieży w gminie, którą potem rozszerzyliśmy o kontakty zagraniczne, niemiecko-polskie. To była masa imprez kulturalnych i sportowych, które przeżyłem i zostaną na długo w mojej pamięci. Cieszę się bardzo z tego odznaczenia. Mam nadzieję, że moi następcy zostaną także w podobny sposób docenieni.

Panu Józefowi życzymy dalszej energi i niesłabnącego zapału w pracy społecznej i zawodowej i aby swoją inicjatywą dalej zarażał młode pokolenia sportowców !

Pin It