logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Lista złożonych wniosków o dofinansowania z Unii

unia

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie inwestycji z Unii Europejskiej, które złożono  w latach 2009-2010.

Zgodnie z obietnicą powracamy do tego tematu - otwartych projektów jest na tyle dużo, że wymagają osobnego artykułu. Wychodząc na przeciw zapytaniom i wątpliwościom mieszkańców o ilość, wartość i statut projektów z dofinansowaniem unijnym - zaciągneliśmy informacji u byłej wice-wójt p. Małgorzaty Schwarz o szczegółowe efekty jej pracy z ostatnich 2 lat. 

Wnioski złożone w 2010 roku.

1.    Budowa gimnazjum na nieruchomości Zespołu Szkół w Przecławiu - całkowita wartość projektu: 13 389 047,65 złotych w rozbiciu na lata: Rok 2010 - 51 850,00 złotych, Rok 2011 - 10 858 098,91 złotych, Rok 2012 - 2 479 098,74 złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 726 336,00 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina oczekuje na umowę o dofinansowanie.

2    Szlak Orła Bielika na odcinku Ustowo - Pargowo, etap I Siadło Dolne - Pargowo - całkowita wartość projektu: 2 519 705,92 złotych w rozbiciu na lata: Rok 2010 -  53 680,00 złotych, Rok 2011 - 2 466 025,92 złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 312 141,02 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina oczekuje na umowę o dofinansowanie.

3.    Budowa Remizy OSP w Kołbaskowie - całkowita wartość projektu: 1 785 568 ,94 złotych w rozbiciu na lata: Rok 2010 - 1 094 156,12 złotych, rok 2011 - 691 412,82 złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 691 412,82 złotych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Gmina oczekuje na umowę o dofinansowanie.

4.    Budowa Skate Parku w Przecławiu - całkowita wartość projektu: 659 911,59 złotych. Kwota dofinansowania: 405 683,00 złotych. Inwestycja będzie realizowana w 2010 roku. Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

5.    Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kamieniec gmina Kołbaskowo - całkowita wartość projektu: 1 470 997,70 złotych. Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do wydatków należałoby doliczyć koszty zarządzania projektem, koszty nadzoru inspektorskiego, koszty promocji projektu. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

6.    Euroregionalne Centrum Młodzieży w Przecławiu. Całkowita wartość projektu: 8 309 724,99 złotych. Projekt złożono do Programu INTERREG IVA. Kwota dofinansowania 85% wartości projektu. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

7.    Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Karwowo. Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER. Całkowita wartość projektu: 20 740,00 złotych. Kwota dofinansowania: 11 458,89 złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

8.    Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kołbaskowo. Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER. Całkowita wartość projektu: 20 740,00 złotych. Kwota dofinansowania: 11 458,88 złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

9.    Organizacja i wyposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Barnisław. Projekt złożono do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś LEADER. Całkowita wartość projektu: 20 740,00 złotych. Kwota dofinansowania: 11 458,89 złotych. Projekt jest na etapie oceny formalnej.

Wnioski zaplanowane do złożenia w II połowie 2010 roku


1.    Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie -całkowita wartość projektu: 850 000,00 złotych. Projekt będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

2.    Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu - całkowita wartość projektu: 651 800,00 złotych. Projekt będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

3.    Budowa świetlicy wiejskiej w Kurowie - całkowita wartość projektu: około 700 000,00 złotych. Projekt będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

4.    Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle Górnym - całkowita wartość projektu: około 700 000,00 złotych. Projekt będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

5.    Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach - całkowita wartość projektu: około 700 000,00 złotych. Projekt będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i rozwój wsi.

6.    Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kurów - całkowita wartość projektu: 4 400 000,00 złotych. Projekt będzie składany w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych co oznacza, że inwestycja będzie musiała być zrealizowana w ciągu jednego roku (2011 r.).

7.    Projekt pn. System informacji turystycznej w gminie Kołbaskowo - w ramach RPO Regionalnego systemu informacji turystycznej oraz rozwoju produktów turystycznych na obszarze metropolitalnym. Kwota zabezpieczona w budżecie: 44 150,00 złotych.


Stan na dzień 04.08.2010 rok

 

Pin It