logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Nowy obowiązek dla kierowców. Konieczna będzie wizyta w wydziale komunikacji w ciągu 30 dni

starostwo powiatowe policeStarostwo Powiatowe w Policach informuje, że z początkiem nowego roku zmieniły się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem rejestracji.

 

 

 

Od 1 stycznia 2024 mamy ważną zmianą w prawie. Właśnie weszły w życie nowe zasady dotyczące przerejestrowania auta po jego zakupie. Za odwlekanie zgłoszenia w urzędzie można dostać nawet kilkutysięczną grzywnę.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Właściciel pojazdu powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
- sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  reklama

Hair-House

 

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni, biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

  reklama

WolneSlowa GIF

 

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami w wysokości 1000 zł. Jeżeli niespełnienie ww. obowiązku przekroczy 180 dni, właściciel pojazdu podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, a przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

 reklama

Ancora Warzymice

 

Nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni. Od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) dotychczasowego właściciela pojazdu. Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość przekroczonych dni ), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Pin It