logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Będzie remont drogi w Moczyłach.

moczyly drogaGmina Kołbaskowo otrzymała blisko trzy miliony złotych dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Moczyły. Zadanie "Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły" zakłada powstanie 732 metrów nowej drogi o szerokości pięciu metrów. Droga ta będzie łączyć drogę gminną nr 195031Z w Moczyłach z drogą powiatową nr 3928Z prowadzącą do Kamieńca. Prędkość projektowana dla nowej drogi to 30 km/h.

 

 

W ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano szereg działań, takich jak rozbiórka istniejącej nawierzchni i elementów infrastruktury, wycinka drzew i krzewów, wyrównanie terenu, stabilizacja podłoża gruntowego oraz wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Ponadto, projekt obejmuje wykonanie krawężników, obrzeży, oporników, pionowego i poziomego oznakowania drogi, pasów zieleni, odwodnienia pasa drogowego, a także oświetlenia ulicznego. Dodatkowo, w ramach inwestycji przewidziano zabezpieczenie, likwidację kolizji oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

Hair-House

Ancora Warzymice

Cała inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 grudnia 2022 roku. Kwota dofinansowania wynosi dokładnie 2,927 miliona złotych, a całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 5,5 miliona złotych.

 

moczyly droga planmoczyly droga 2

moczyly droga 3

 

Pin It