logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Burzliwe zebranie w SM "Przecław - Zielone Pole"

walne-w-sm-zielone-poleSiedem godzin obradowali dziś członkowie Spółdzielni "Przecław - Zielone Pole". Zarząd spółdzielni nie otrzymał absolutorium za 2012 rok oraz odwołano ze składu zarządu prezesa Kordiana Grafa i Leszka Kwiatkowskiego. Stanowisko zachował jedynie wiceprezes Andrzej Durda. Od dziś spółdzielnia ma także nową Radę Nadzorczą.

 

 

To były bardzo burzliwe i długie obrady. Na sali gimnastycznej przecławskiej podstawówki pojawiło się 129 (10,29%) członków Spółdzielni "Przecław - Zielone Pole". To bardzo dużo, bo zwykle na takie zebrania przychodzi mniej niż 1%. Sama rejestracja i przydzielanie mandatów uprawniających do głosowania zajęło ponad pół godziny. Zebranie ostatecznie rozpoczęło się z prawie godzinnym opóźnieniem.

Na początku spotkania wiceprezes Andrzej Durda przekazał informację o nieobecności pozostałych członków Zarządu oraz o złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Kordiana Grafa. Podczas zebraniania był nieobecny trzeci członek Zarządu - Leszek Kwiatkowski. Po wyborze przewodniczącego zebrania oraz odczytaniu pierwszych sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Spółdzielcy nie dali wiary przedstawionym sprawozdaniom. Podczas dyskusji, wytknęli liczne błędy prawne i rachunkowe. Jednym z gorących tematów było zaangażowanie wielomilionowych środków spółdzielni w budowę domów w zabudowie szeregowej. W wyniku zastoju na rynku nieruchomości nie udało się pozyskać nabywców domów zlokalizowanych w Szczecinie przy ulicy Zbójnickiej.
 

Krytykowano także dziwne połączenia pomiędzy dwiema spółdzielniami : "Przecław" oraz "Przecław - Zielone Pole". Wiele lat temu podpisano umowę, mimo tego, że w Zarządzie jednej i drugiej spółdzielni zasiadają te same osoby. W lutym 2013 roku miał miejsce niezrozumiały dla mieszkańców transfer 123 tys. zł z konta jednej do drugiej spółdzielni. 

W trakcie zebrania okazało się, że nie przeprowadzona została lustracja za 2012 rok. Zgłoszono konieczność przeprowadzenia niezależnego audytu finansowego. Odczytanych zostało wiele danych finansowych, bez stosownej części opisowej. W opinii mieszkańców, te jak i archiwalne dane, powinny się od dawna znaleźć na stronie internetowej www.smprzeclaw.zielonepole.pl tak, aby każdy mógł się swobodnie z nimi zapoznać.

W trakcie przeprowadzonych głosowań, zdecydowana większość mieszkańców zagłosowała przeciw udzieleniu absolutorium dla Zarządu Spółdzielni oraz przeciw przyjęciu sprawozdania finansowego i sprawozdania Rady Nadzorczej. Padło wiele słów krytycznych pod adresem dotychczasowej Rady za fikcyjny nadzór na Spółdzielnią. W wyniku nieudzielenia absolutorium przystąpiono do tajnego głosowania nad odwołaniem poszczególnych członków zarządu. Stanowisko stracili Kordian Graf oraz Leszek Kwiatkowski. Obecny na sali Andrzej Durda, jako jedyny, zachował posadę w Zarządzie spółdzielni.

Przysłuchując się tej dyskusji dochodzę do wniosku, że prawdopodobnie coś złego wydarzyło się w spółdzielni - mówi Pani Renata z Przecławia. Uważam, że powinniśmy mieć pełną wiedzę i obraz tego co się stało. Niegospodarność ? Być może nieudolność ? Jako członek spółdzielni, chciałabym wiedzieć co tu miało miejsce. Złożyłam wniosek o zewnętrzyny audyt biegłego rewidenta, który przyjdzie i sprawdzi. Wydawanie przedwczesnej opini uważam za niesprawiedliwe. Błędem było że nie udzielono prezesowi głosu na poczatku, aby mógł złożyć swobodną wypowiedź i wyjaśnienia. Z naszej strony było to niegrzeczne, że po tylu latach pracy tak został potraktowany, kiedy na forum od kilku dni toczy się taki zamęt i tyle jest złego na niego powiedziane.

Przed 23.00 rozpoczęły się wybory do nowej Rady Nadzorczej. Na pięć miejsc zgłoszono sześciu kandydatów. Ostatecznie do rady dostali się Danuta Kuszmider, Jerzy Trędowicz, Czesław Dragan, Barbara Tatko i Maciej Krysiak.

Jestem tego świadoma, że jest to funkcja społeczna i odpowiedzialna - mówi Barbara Tatko z nowej Rady Nadzorczej. Gwarantuję rzetelność i uczciwość w wykonywaniu zadań i obowiązków. Jestem osobą, która jak zabiera się za coś to doprowadza sprawę do końca. Jestem dyspozycyjna i mam czas na pracę w radzie. Jeśli poczuję, że nie daję rady, wtedy zrezygnuję z funkcji. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przecław - Zielone Pole" została założona w 1993 roku. Obecnie posiada 33 budynki wielorodzinne w Przecławiu i 1232 członków. W skład spółdzielni wchodzą mieszkańcy bloków od 57 do 100. Obecnie spółdzielnia prowadzi nową inwestycję mieszkaniową przy ulicy Zbójnickiej, gdzie powstają 23 domy w zabudowie szeregowej.

 

Pin It