Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

wybory-do-mrgZbliżają się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo. Będzie to nowy organ doradczy i reprezentacyjny dla młodzieży w strukturach lokalnych. W skład rady wejdą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszej gminy. Wybory - 14 stycznia 2013r.

 

 


Gminna Komisja Wyborcza podała już do publicznej wiadomości listę zgłoszonych kandydatów. Na 15 miejsc w radzie startuje 18 kandydatów. Od 31 grudnia będą mogli prowadzić swoją pierwszą kampanię wyborczą na terenie szkół. Wybory odbędą się 14 stycznia w 4 okręgach zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych. Głosować mogą młodzi mieszkańcy gminy Kołbaskowo w wieku 12-19 lat.

W statucie czytamy m.in że celem Młodzieżowej Rady jest :
1. Upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży.
2. Zwiększenie aktywności młodych ludzi w Kołbaskowie, jej uczestnictwa w życiu publicznym, w dziedzinie sportu, nauki i kultury.
3. Kształtowanie postaw właściwych dla społeczeństwa otwartego.
4. Reprezentowanie całego środowiska młodzieży - jej interesów, marzeń i potrzeb.
5. Współdziałanie w planowaniu działań lokalnej społeczności - Gminy.
6. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka, przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, wzbogacania życia młodzieży.
7. Działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych.
8. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
9. Działanie na rzecz pozyskiwania środków finansowych, w tym aplikowanie o fundusze zewnętrzne.

Młodzieżowa Rada Gminy Kołbaskowo zajmie się sprawami młodzieży. Wskaże innym organom potrzeby swoich rówieśników oraz starać się będzie kształtować i zmieniać "Naszą Małą Ojczyznę" tak, jak widzą je młodzi ludzie. Zachęca też do czynnego brania udziału w życiu Gminy i pracy społecznej na jej rzecz. Kadencja trwać będzie dwa lata.

Młodym samorządowcom życzymy zdobycia pierwszych szlifów w pracy społecznej oraz sukcesów w realizacji własnych pomysłów.

lista-kandydatow