logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

Nasi mieszkańcy Kawalerami Orderu Odrodzenia Polski

order-dla-przeclawianinaJest nam niezmiernie miło poinformować, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego z dnia 22 lutego 2012 roku, sołtys Przecławia, Wojciech Woźniak oraz Dariusz Rawicki - nasi sąsiedzi - zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 6 marca 2012 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W imieniu Prezydenta RP order wręczył Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydorowicz.


Wojciech Woźniak,order-dla-przeclawianina- w stanie wojennym, mając zaledwie 13 lat pomagał w prowadzeniu punktu kolportażu prasy podziemnej takiej jak : "Tygodnik Wojenny", "Tygodnik Mazowsze", "CDN", "Termit", "Obraz", "Grot" oraz książek wydawnictwa "NOWa" w środowisku akademickim i szkół średnich Szczecina. W latach 80tych aktywnie działał w opozycji do władz komunistycznej Polski. Organizował niezależne manifestacje 1-3 Majowe.
W 1987 został aresztowany za odmowę służby wojskowej i osadzony w Areszcie Śledczym w Szczecinie. W 1988 został skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Szczecinie na 2 lata i 3 miesiące więzienia i osadzony w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. i Stargardzie Szczecińskim. Ostatecznie zwolniony 22 VII 1988 na mocy amnestii.
Kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godzin, dwukrotnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za udział w manifestacjach.  W VIII 1988 podczas strajków w Szczecinie kolporter ulotek i łącznik między zakładami pracy. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Osób Represjonowanych W Stanie Wojennym.

Dariusz Rawicki order-dla-przeclawianina--to uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współpracownik Komitetu Obrony Robotnikow , kolporter wydawnictw ulotek, pism i książek niezależnych. Był współzałożycielem Studenckiego Komitetu Solidarności w Szczecinie oraz sygnatariusz Deklaracji Studenckiego Komitetu Solidarności z dnia 10.05.1978 r. Przez lata objęty inwigilacją SB, udostępniał swoje mieszkanie na spotkania opozycji. Aktywnie uczestniczył w działalności Ośrodków Duszpasterstwa Akademickiego w Szczecinie w latach 1976-84 r.
Relegowany 04.10.1978 z Akademii Rolniczej w Szczecinie. Kilkakrotnie poddawany rewizjom dokonanych przez Służbę Bezpieczeństwa oraz bezpodstawnie oskarżony o bandycki napad na plebanię księży Chrystusowców w Szczecinie 12.12.78 r., Oskarżony o wysadzenie w powietrze pomnika Lenina w Nowej Hucie w 1979r. Współtworzył w 1980 roku związek zawodowy NSZZ Solidarność w Szczecinie. Pomagał internowanym, rodzinom pozbawionym środków do życia. Zbierał pieniądze dla represjonowanych, pozbawionych pracy.

Obecnie Dariusz Rawicki współpracuje  z dziecięco-młodzieżowym zespołem wokalnym "Serduszka" w Szczecinie. Jest członkiem Zachodniopomorskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, członkiem  Stowarzyszenia Inżynierów Techników Ogrodnictwa (SITO) w Szczecinie, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (PTNO) i Stowarzyszenia Wolnego Słowa SWS.

Dostojnym Kawalerom Orderu Odrodzenia Polski - przecławianom, naszym sąsiadom składamy gratulacje !

Pin It