logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Gmina Kołbaskowo wśród laureatów konkursu "MORO"

Gmina-Kolbaskowo-laueratemWe wtorek, 8 listopada 2011r., w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie miała miejsce uroczystość wręczenia nagród laureatom "Konkursu na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej", organizowanego przez Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast wspólnie z polskim Ministerstwem Infrastruktury. Wśród wyróżnionych znała się gmina Kołbaskowo wraz z gminami Gartz i Pasewalk.Nagrodę za modelowe przedsięwzięcia wręczył laureatom Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Rainer Bomba i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Janusz Żbik. W imieniu naszej gminy nagrodę odebrała wójt Małgorzata Schwarz oraz w imieniu partnerów projektu: gminy Gartz - Frank Gotzmann, gminy Pasewalk - burmistrz Dambach.
- Państwa działania są dowodem na konsekwentne dążenie do wspólnego domu - Europy. Mam nadzieję, że wszystkie nagrodzone projekty doczekają się realizacji - powiedział wręczając dyplomy J. Żbik, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury.   

Do konkursu zgłoszonych zostało pięćdziesiąt projektów. Wśród sześciu wyróżnionych znalazł się m.in. innowacyjny projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w Pieńsku (woj. dolnośląskie) z wykonaniem sieci wodociągowej dla gminy NeiBeaue wraz z infrastrukturą  towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej. Nagrodzony został ciekawy Projekt Międzygminnej Współpracy w Europejskim Dwumieście (Słubicko- Frankfurcki Plan Działania 2010-2020.  

Na uznanie jury zasłużył też projekt zgłoszony przez Gminę Kołbaskowo wraz z niemieckimi gminami Gartz i Pasewalk. Jurorzy konkursu dostrzegli w nim godną wsparcia inicjatywę, reagującą na potrzebę ponadgranicznej organizacji współpracy między metropolią szczecińską a gminami znajdującymi się w transgranicznym obszarze ścisłego powiązania Szczecina. Projekt opiera się na partnerskiej współpracy trzech gmin: z Polski, Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii. Ma być zachętą dla innych samorządów ze szczecińskiej aglomeracji  do włączenia się w organizację współpracy samorządowej. Największym wyzwaniem dla projektu jest pozyskanie do współpracy miasta Szczecin oraz wspólne znalezienie właściwej formy organizacyjnej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi samorządami.

Przez najbliższy rok organizator konkursu udzieli partnerom nagrodzonych projektów wsparcia naukowego i organizacyjnego.

Tekst i foto : Dorota Trzebińska

Pin It