logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Po 60 latach droga Ladenthin-Warnik znów otwarta

Schwennenz-Bedargowo-4 listopada 2011r. miało miejsce oddanie do użytku transgranicznej drogi Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo. Inwestycja współfinansowana z programu INTERREG IVA  kosztowała 6,8 mln zł. Jest to kolejny projekt wpisujący się we współpracę polsko-niemiecką. Gospodarzem uroczystości była wójt Małgorzata Schwarz. Obecni byli  m.in.: starosta policki Leszek Guździoł, burmistrz sąsiedniej gminy Grambow Mirko Ehmke, szefowie Euroregionu POMERANIA: Paweł Bartnik i Peter Heise, były wicestarosta policki Andrzej Bednarek, radni gminni i powiatowi.    

  Przebudowa odcinka drogi powiatowej po stronie polskiej, między miejscowościami Warnik i Będargowo wykonana została na długości 3280m. Odtworzono też drogę od Warnika do granicy państwa i dalej do miejscowości Ladenthin po stronie niemieckiej. W ramach tego projektu zmodernizowany został też odcinek pomiędzy Schwedenz i Ladenthin. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dofinansowania ze środków unijnych. Dało się ją zrealizować dzięki znakomitej współpracy czterech partnerów: powiatu Uecker-Randow, gminy Grambow, gminy Kołbaskowo i powiatu polickiego.

- Można śmiało powiedzieć, że zrealizowane przedsięwzięcie ma istotny wpływ na jakość dróg po stronie polskiej i niemieckiej - powiedział podczas otwarcia L.Guździoł, starosta policki.
Otwarcie drogi ma też znaczenie historyczne. Na tym terenie istniało wiele połączeń komunikacyjnych, wiele dróg. Ustanowienie granicy po II Wojnie Światowej spowodowało, że istniejąca w tym miejscu droga przestała istnieć na całe 60 lat. Po wejściu do Unii granicę można przekraczać w dowolnym miejscu. W wielu przygranicznych miejscowościach odżywają historyczne połączenia między gminami.
- Z punktu widzenia zjednoczonej Europy to wydarzenie ma charakter symboliczny, historyczny. Z praktycznego punktu widzenia droga ułatwi poznawanie wzajemne tych terenów i przybliży leżące w sąsiedztwie miejscowości do Szczecina - powiedział starosta policki, Leszek Guździoł.
Małgorzata Schwarz, wójt gminy Kołbaskowo, przypomniała długi proces realizacji projektu. Od pomysłu rysowanego na mapie w 2007 roku wspólnie z ówczesnym wicestarostą powiatu polickiego Andrzejem Bednarkiem i kierownikiem referatu budowlanego starostwa Uecker-Randow Burkhardem Preisslerem, aż do dnia  dzisiejszego, kiedy "papierowe" plany i wnioski doczekały się faktycznej realizacji.
- Mamy dzisiaj piękny dzień. I to nie tylko dlatego, że świeci słońce, ale dlatego, że  marzenia się spełniają - powiedziała M. Schwarz, podkreślając też wagę zrealizowanego projektu dla lokalnych  społeczności po obu stronach granic.


Tekst / foto - Dorota Trzebińska, Puls Przecławia, Listopad 2011


Pin It