logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

forum samorzadowe w rajkowie5 września br. w Rajkowie na terenie gminy Kołbaskowo odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego. Wydarzenie miało szczególny charakter, gdyż było podsumowaniem 4 lat wspólnych działań samorządów na podstawie wypracowanych priorytetów.

 

 

 

Wznowione w grudniu w 2014 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach, odbywało się cyklicznie przez okres ostatnich czterech lat. Podczas 15 posiedzeń poruszane były m.in. takie tematy jak :
- infrastruktura drogowa,
- bezpieczeństwo mieszkańców;
- opieka na osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
- wsparcie funkcjonowania służb i inspekcji powiatowych;
- usprawnianie współpracy urzędów w celu kompleksowej obsługi mieszkańców i inwestorów.

Pośród wymiernych efektów współpracy w oparciu o forum samorządowe można wymienić m.in.:
- wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących działań w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego czy Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA;
- wystosowanie listu otwartego do Prezesa Zarządu PKP PLK o zintensyfikowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przez drogę powiatową 3920 Z, która znajduje się na pograniczu miejscowości Przecław i Warzymice. Sygnatariuszami listu byli przedstawiciele władz samorządowych, sołtysi miejscowości Przecław i Warzymice oraz Komendant Powiatowy Policji w Policach, Komendanci Straży Gminnych w Dobrej i Kołbaskowie, a także Komendant Straży Miejskiej w Policach. W efekcie dwa przejazdy kolejowe w Warzymicach mają już rogatki o które mieszkańcy zabiegali wiele lat;
- realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-19;
- wypracowanie zasad współpracy samorządów przy realizacji projektów w obszarze społecznym tj. np.: Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych Dzienny Dom Senior-WIGOR w Policach;
- wspólne działania na rzecz utworzenia posterunku Policji w Gminie Kołbaskowo.

Forum Samorządowe Powiatu Polickiego stanowi pewnego rodzaju platformę do dyskusji nad tematami ważnymi dla powiatu, zarówno pod względem społecznym, jak i gospodarczym. Jest ono spostrzegane przez włodarzy Gmin i Powiatu jako możliwość kompleksowego podejścia do wielu tematów oraz spójnego i skutecznego działania, dającego szansę na zrównoważony rozwój regionu.

Tekst i Foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz SP Police