medentes przeclaw

 reklama

Szukaj w portalu

Rusza budowa zbiornika

retencja200x150

 

Rozpoczęła się Gminna inwestycja na terenie Przecławia - w okolicach wjazdu do "Rolhurtu" powstanie zbiornik retencyjny wraz z kanałem obiegowym oraz wyremontowany zostanie rów melioracyjny o długości prawie 1,5km. Na potrzeby inwestycji wycięto już drzewa i krzewy. Inwestycja pozwoli na regulację gospodarki wodnej w okresach gwałtownych opadów oraz suszy.

 

 

 

Wiosną tego roku, Gmina Kołbaskowo razem z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych ogłosiła przetarg na wykonanie robót pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego na terenie gminy Kołbaskowo w obrębie Przecławia, Warzymic i Ustowa". Spośród 7 ofert - zwycięską na kwotę 2,6 mln zł złożyło konsorcjum dwóch firm - "Erobud" Gryfino oraz Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski ze Starego Czarnowa.

 

Zbiornik zlokalizowany będzie na gruntach rolnych po drugiej stronie drogi nr 13 - naprzeciwko drogi dojazdowej do Rolhurtu.

Zakres prac  wg dokumentacji przetargowej:

- budowa zbiornika retencyjnego wraz z kanałem obiegowym fi 0,50 m (powierzchnia zbiornika 0,45ha, objętość 3075m3).
- modernizacja istniejącego rowu na długości 1425 m wraz z obiektami hydrotechnicznymi
- budowa przepustu pod drogą krajową nr 13 w Przecławiu
- budowa drogi technologicznej wzdłuż modernizowanego rowu od drogi krajowej nr 13 do projektowanego zbiornika,
- usunięcie drzew i krzewów,
- geodezyjne wytyczanie i inwentaryzację powykonawczą,
- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego, wykonanie robót tymczasowych, wybudowanie, utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonym osobom trzecim.

Prace potrwają do końca tego roku, i będa finansowane z budżetu Gminy (1,3 mln zł) oraz z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1,3 mln zł)

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Kołbaskowo - potwierdzono że nie przewiduje się ograniczeń w ruchu po krajowej trzynastce - ponieważ przepust ma być wybudowany metodą przecisku.

Pin It