XIV Forum Samorządowe Powiatu Polickiego

forum samorzadowe15 maja br. w Starostwie Powiatowym w Policach odbyło się kolejne Forum Samorządowe Powiatu Polickiego. Gościem specjalnym były Siostry Benedyktynki Samarytanki odpowiedzialne za funkcjonowanie Domu Samotnej Matki w Karwowie, które przedstawiły zasady funkcjonowania ośrodka w kontekście potrzeb i współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 

Samorządowcy w trakcie spotkania odnieśli się również do projektu ustawy o powołaniu związku metropolitalnego ustalając, że ostateczne stanowisko w tej sprawie zostanie podjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

W trakcie spotkania poczyniono kolejne uzgodnienia w zakresie usprawnienia współpracy pomiędzy administracją powiatową i gminną, w szczególności w obszarach gospodarki przestrzennej, geodezji i ochrony środowiska.

Już na stałe w program forum zapisał się temat stanu dróg powiatowych i współdziałania z Gminami w tym zakresie. Po raz kolejny powrócono też do problemu dzikiej zwierzyny wchodzącej na tereny zurbanizowane.

Omówiono również uwarunkowania techniczne i finansowe związane z usprawnieniem systemu komunikacji miejskiej gmin na terenie Powiatu, w kontekście linii autobusowej przez Bartoszewo i Sławoszewo.

Mając na uwadze liczne wydarzenia organizowane przez samorządy w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przygotowano i zaakceptowano wspólne kalendarium wydarzeń, które dostępne jest na stronie internetowej Powiatu Polickiego, a docelowo również na stronach Gmin.

IMG_4216.jpg IMG_4219.jpg IMG_4220.jpg

IMG_4222.jpg IMG_4228.jpg IMG_4233.jpg

Tekst i foto: Agnieszka Rychlik-Bakalarz / Starostwo Powiatowe w Policach