logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

Dzień małych badaczy.

Dzien malych badaczy13 i 20 czerwca w Passow odbył się "Dzień małych badaczy". Do Pinnow przyjechały dzieci z partnerskiego przedszkola Calineczka z Gryfina a Passow odwiedziły dzieci z Punktu Przedszkolnego w Przecławiu. Spotkanie  z wieloma eksperymentami jak np.: zaskakujące kolorowe karuzele, powiększanie przedmiotów, filtry farb i czary mary z kolorami miało na celu wspieranie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym światem oraz pogłębienie  istniejących już kontaktów między dziećmi z przedszkoli  partnerskich i doskonalenie  znajomości języków obcych.

 

 

W ramach projektu „Językowe i międzykulturowe umiejętności dzięki transgranicznym spotkaniom dzieci” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” odbędą się jeszcze cztery spotkania : festiwal bajek, spotkanie Wielkanocne, Mikołajki oraz kolejny Dzień małych badaczy.

Projekt przyczynia się istotnie do wzmocnienia współpracy trans. w obszarze edukacji.Celem projektu jest lepsze poznanie i zrozumienie sąsiedniego kraju Polski/Niemiec poprzez współpracę przedszkoli. Ważną część przedszkolnej codzienności stanowią spotkania, które stwarzają okazję wspierania u dzieci postawy otwartości na świat, ciekawości i tolerancji w stosunku do nowych treści oraz ich zainteresowania innymi ludźmi i kulturami. Regularne odwiedziny dzieci i wspólne wydarzenia stwarzają niepowtarzalną możliwość realizowania tego celu.

Scenariusze poszczególnych spotkań koncentrują się na wzmacnianiu i pogłębianiu bezpośrednich kontaktów między dziećmi. Wymiana doświadczeń  jest też istotna dla wychowawców. Wspólne prace plastyczne, pieczenie i muzykowanie z okazji tradycyjnych świąt przybliża dzieciom i wychowawcom .zwyczaje i rytuały kultywowane po obu stronach granicy. Rozwijana jest przy tym świadomość, że pomimo barier językowych można funkcjonować nie tylko obok siebie ale także z sobą.

 

Pin It