logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

O wielu sprawach przy niskiej frekwencji.

zebranie warzymice frekwencjaW ostatni poniedziałek listopada odbyło się zebranie sołectwa Warzymice. To obecnie najliczniejsza miejscowość w gminie Kołbaskowo. Należą do niej nie tylko mieszkańcy wsi, ale także nowych osiedli zlokalizowanych między Przecławiem a Szczecinem. Gdyby na zebraniu pojawiała się połowa z nich z pewnością zabrakłoby miejsca nawet na przecławskiej sali gimnastycznej. A tak, jak zawsze, w gimnazjalnym forum pojawiło się kilkunastu mieszkańców.

 

 

Zebranie otworzył i poprowadził sołtys wsi - Marek Stożyński. Oprócz mieszkańców Warzymic, na sali obecni byli wójt gminy M. Schwarz, dyrektor PGK I. Wesołowska-Kośmider, radni gminy Kołbaskowo wraz z przewodniczącym Z. Szczuplakiem oraz członkowie rady sołeckiej.

Pierwszym tematem spotkania była prezentacja i omówienie koncepcji przebudowy placu pokościelnego znajdującego się w centrum wsi. Obecny na spotkaniu przedstawiciel firmy projektowej "Terra Natura" pokazał wizualizację ażurowej stalowej konstrukcji, która przedstawia ramy obiektu, który kiedyś znajdował się w centrum miejscowości. Stalowy szkielet jest w kształcie kościoła, ale jest tylko zarysem budowli, nie posiada ścian i jest transparentny. W projekcie wyeksponowane będą podziemia kościoła za pomocą świetlika a w lapidarium fragmenty nagrobków. Na terenie pojawi się także krąg na ustawienie krzyża, nowe schody na skarpie oraz przedłużony zostanie ciąg pieszy od strony zabudowań. Będzie także nowe dodatkowe oświetlenie oraz postawione zostaną tablice informacyjne w języku polskim i niemieckim. Na obecną chwilę nie znany jest dokładnie koszt całej inwestycji oraz termin jej wykonania. Na zebraniu przedstawiono jedynie koncepcję zabudowy tego opuszczonego miejsca w którym stał przez wojną kościół. Po żywiołowej dyskusji mieszkańcy 23 głosami za przy 2 wstrzymujących się zaopiniowali ten projekt pozytywnie.

Drugim ważnym punktem obrad było zapoznanie się z projektem budowy dwóch chodników we wsi. Jeden z nich ma połączyć Warzymice z Będargowem. Drugi połączy aleję śliwkową ze skrzyżowaniem w centrum wsi. Budowa obu chodników zwieńczy długi proces walki mieszkańców o bezpieczną komunikację pieszą na całej długości miejscowości. Obecna na zebraniu wójt - Małgorzata Schwarz poinformowała, że projekt został złożony w Starostwie Powiatowym w Policach, który jest właścicielem drogi i oczekuje na akceptację. Realizacja zadania miałaby wyglądać podobnie, jak remonty dróg powiatowych - czyli z dofinansowaniem ze strony gminy. Podkreśliła, że zrobi wszystko, żeby inwestycja została zrealizowana jak najszybciej, jednak planowane na 2017 rok inwestycje związane takie jak budowa przedszkola w Przecławiu, czy remonty dróg mogą wpłynąć na realizację chodnika w późniejszym terminie. Do wyłożonego projektu mieszkańcy mogli osobiście złożyć swoje uwagi. Sołtys wsi - Marek Stożyński zaproponował spisanie ich pod koniec zebrania  oraz przekazanie w formie pisemnej do Polic.

Wiele emocji wywołała przeciągająca się już 2 lata budowa 20m chodnika przy osiedlu "Promyk" przy drodze "Do Rajkowa". Chodnika nie może zbudować gmina, ponieważ teren należy do miasta Szczecin. Odbyło się w tej sprawie spotkanie z Zarządem Dróg, podczas którego zaproponowano przekazanie środków do UM Szczecin na projekt. Urząd Miejski poinformował, że sprawę rozpatrzy, ale czas płynie i decyzji nie ma. Sprawa nie wydaje się prosta ponieważ w tym miejscu trzeba będzie także zrobić odwodnienie.

Dyskutowano także na temat przebudowy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną DK13 / Do Rajkowa. Władze gminy proponowały wybudowanie trzeciego pasa ułatwiającego zjazd z drogi głównej. Jednak drogi w tym miejscu należą do kilku właścicieli, a gmina nie jest w tej sprawie decydentem. Kołbaskowo jest gotowe na przekazanie działki nr 44 w obrębie Ustowa w celu przebudowy skrzyżowania, jednak wcześniejsze pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi.

W końcówce zebrania dyskutowano o komunikacji miejskiej, czyli o liniach 81 i 83. Jak zawsze padało wiele propozycji korygowania rozkładu jazdy oraz wytyczenia innej trasy przebiegu linii. Powróciła także sprawa wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej łączącej aleję śliwkową z DK13, w tej sprawie sołtys zaproponował osobne zebrania celem wysłuchania racji wszystkich stron.

Mieszkańcy przypomnieli o niedokończonych pracach nad oznakowaniem poziomym drogi powiatowej oraz doświetleniem przejść dla pieszych. Okazuje się że inwestycja ma być wykonana lada chwila. W nawierzchnię drogi mają być wmontowane świecące się punkty. Będą także lampy, które oświecą pieszych przechodzących przez jezdnię. Inwestycja w bezpieczeństwo powstała na zlecenie gminy Kołbaskowo, Komendanta Straży Gminnej oraz sołtysa Warzymic.

 

Pin It