logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Projekty unijne w naszej gminie

unia

 

Istotne w przypadku projektów unijnych jest to, że nie można niestety otrzymać dofinansowania na dowolny cel. Zgodnie z procedurą Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs, w trybie którego składać można wnioski na ściśle określone działania.

 

 

Jak poinformowała nas wicewójt Małgorzata Schwarz ostatnim z ogłoszonych zadań było przeciwdziałanie zagrożeniom.

M. Schwarz:- Wykorzystując tę możliwość Gmina z końcem marca złożyła wniosek na budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołbaskowie i zakup sprzętu do ratownictwa. Wniosek złożony został do Regionalnego Programu Operacyjnego. Około trzech miesięcy czekać trzeba będzie na ocenę formalną, potem projekt oceniany będzie pod kątem merytorycznym.

DT: - Jakie jeszcze zadanie było otwarte?

Otwarte było też zadanie dotyczące budowy ścieżek rowerowych i na to również złożyliśmy projekt pod nazwą ?Szlak Orła Bielika?, który prowadził będzie wzdłuż rzeki Odry od miejscowości Siadło Górne przez Moczyły i Kamieniec aż do Pargowa. To kwota 2.900.674zł, z czego środki unijne można pozyskać do wysokości 70%.

DT: - To projekt, który uzyskał pozytywną ocenę do INTEREGU IVA?

Nie. Szlak, o którym wcześniej wspomniałam oceniany będzie przez polskie władze wdrażające. Natomiast projekt, który już otrzymał dofinansowanie ze środków INTERREG IVA, dotyczy infrastruktury łączącej polskie i niemieckie gminy w tzw. Transgranicznym Planie Działania. Zaangażowanych jest tu 7 gmin po stronie polskiej i 7 po stronie niemieckiej. Całość tego  projektu, dotycząca naszej gminy skierowana do dofinansowania zamyka się sumą 2,5 miliona euro. Te środki mamy już zagwarantowane.  Projekt jest kontynuacją ?Szlaku Orła Bielika?, czyli wiedzie od Pargowa, następnie pasem granicznym do niemieckiego szlaku Odra ? Nysa oraz obejmuje połączenie miejscowości Neu Rossow, po stronie niemieckiej, z gminną miejscowością Rosówek i wiedzie dalej do Kołbaskowa.

DT: - Czy to oznacza, że kiedy gotowe będą wszystkie wymagane projekty techniczne nastąpi podpisanie umowy?

Dokładnie tak. Wybudowane zostaną wówczas wspomniane wcześniej  ścieżki rowerowe

Warto zaznaczyć, że projekty te dofinansowane będą w 85% ze środków unijnych.

DT: - Co zyskamy?

Zyskamy ok. 12 km ścieżek rowerowych i połączenie z doskonałymi, pod względem technicznym, jak i  długości i różnorodności,  ścieżkami po stronie niemieckiej.

Rozwinie się na pewno turystyka rowerowa. Sądzę, że zarówno w stronę Niemiec, jak i po przepięknych zakątkach naszej gminy. Dodam, że projekty przewidują również miejsca wypoczynku dla rowerzystów usytuowane w atrakcyjnych krajobrazowo miejscach.

DT: - Czy jeszcze jakieś projekty skierowane zostały do dofinansowania?

Tak. Jest to oceniony już w ubiegłym roku w czerwcu projekt Ladenthin-Warnik?Będargowo, przewidujący budowę drogi od granicy państwa przy miejscowości Warnik wiodący dalej drogą powiatową do miejscowości Będargowo. Projekt złożony został w partnerstwie z  trzema podmiotami: powiatem polickim, sąsiednią gminą Grambow i powiatem Uecker Randow. Czyli powstanie jeszcze jeden odcinek drogowy, który połączy naszą gminę z najbliższymi sąsiadami, ale też poprawi kulejącą u nas infrastrukturę drogową. W ramach tego projektu wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa wiodąca wzdłuż drogi.  

To inwestycja szacowana na 700 tysięcy. Do tego dofinansujemy jeszcze  wkład własny powiatu polickiego w wysokości 1.288.000 złotych. Czekamy teraz na gotowy projekt, który wykonuje Powiat. Gdy uzyska pozwolenie na budowę podpiszemy umowę i przystąpimy do inwestycji.  

DT: - Pozytywną ocenę formalną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego uzyskał też wniosek dotyczący  budowy gimnazjum w Przecławiu. Wszyscy wiemy, że istnieje pilna potrzeba rozpoczęcia tej inwestycji. Każdego roku przybywa uczniów. Szkoła ?pęka w szwach?

Od 2004 gotowy jest projekt gimnazjum, są zabezpieczone środki w budżecie. Wartość projektu wynosi prawie 14 milionów złotych. To jest zakładany koszt całej inwestycji, łącznie z wyposażeniem. W RPO można liczyć na 50% dofinansowania. Czekamy teraz na ocenę merytoryczną.

DT: - Dotąd mówiłyśmy o projektach już skierowanych do dofinansowania, a jakie nowe projekty zostały dopiero złożone?

W listopadzie powinniśmy mieć informację, czy wniosek dot. budowy Europejskiego Centrum Wsparcia Młodzieży w Przecławiu uzyska akceptację, czy przejdzie pozytywną ocenę merytoryczną i formalną. W ramach tego projektu przewidziana jest budowa pawilonu żywieniowego oraz przebudowa poddasza.

DT: - Planowana jest też budowa świetlic?

Planujemy budowę świetlic w Stobnie, Siadle Górnym, Moczyłach, Kołbaskowie, Barnisławiu i remont świetlicy w Kurowie.

Te projekty wnioskowane będą do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie możliwe jest  finansowanie w  wysokości 85%. Projekty są na etapie przygotowań. Do końca kwietnia mają być gotowe projekty techniczne. Po tym terminie zostaną  złożone wnioski  i jak wcześniej mówiłam, do pół roku potrwa ich ocena formalna.

Warto wyjaśnić, że w ramach PROW na dofinansowanie liczyć mogą jedynie miejscowości do 1000 mieszkańców i do kwoty 500.000 zł na każdą miejscowość. Więc nie można wykonywać inwestycji np. drogowych, których mieszkańcy również by oczekiwali.

DT: - Co z Przecławiem i Warzymicami. Jakie projekty mogą tutaj liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych?

Przecław i Warzymice to miejscowości o liczbie mieszkańców przekraczającej wzmiankowany tysiąc. W związku z tym znajdują się w gorszej sytuacji, jeśli chodzi np. o aplikowanie o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nie mogą na nie liczyć. Dla Przecławia jedyną możliwością było złożenie wniosku do osi Lider, otwartej dla Stowarzyszenia LGD ?Dobre Gminy?, ale też tylko do kwoty 500 tysięcy i taki projekt został złożony. Dotyczy on budowy skateparku.

Warzymice natomiast zyskają zbiornik retencyjny. W partnerstwie z Urzędem Wojewódzkim został złożony wniosek na jego budowę pod nazwą: ?Budowa zbiornika retencyjnego wraz z remontem rowu melioracyjnego, zgodnie z koncepcją hydrologiczną?.  Całość zadania opiewa na 6.690.000zł. Mam więc nadzieję, że w niedługim czasie skończą się problemy z podtopieniami piwnic i garaży w tej miejscowości.

Planowane są również aplikacje dotyczące sieci wodociągowej w miejscowościach Kamieniec i Bobolin oraz inwestycje w drogi gminne. Ale czekamy na otwarcie naboru przez Urząd Marszałkowski.

DT: - Dziękuję za rozmowę i życzę tylko pozytywnych ocen dla złożonych projektów a w rezultacie dofinansowania ich wszystkich ze środków unijnych.

 

Rozmowę prowadziła: Dorota Trzebińska "Puls Przecławia"

Pin It