logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

Warzymice wybrały nowego sołtysa.

nowy soltys warzymicDziś na zebraniu sołeckim mieszkańcy głosowali za wyborem Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. To było najliczniejsze zebranie sołeckie od lat. W przecławskim forum gimnazjalnym pojawiło się prawie sto osób. Obecnie byli zarówno mieszkańcy starych Warzymic, jak i mieszkańcy nowych osiedli.

 

 

 

To były długie, prawie 3 godzinne obrady. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:00. Już na początku wiadomo było, że na sali nie będzie quorum, które wynosi 422 mieszkańców. Warzymice to największa wieś w gminie Kołbaskowo, uprawnionych do oddania głosu jest tutaj aż 2110 mieszkańców. Po półgodzinnej przerwie rozpoczeto drugie zebranie, które zgodnie ze statutem jest władne głosować zwykłą większością.

Obecnie na sali zgłosili w sumie trzech kandydatów. Marka Stożyńskiego - mieszkańca starszej części Warzymic, Łukasza Stańskiego - mieszkańca Osiedla Brzeziny. Zgłoszony został także urzędujący obecnie Zbigniew Szczuplak, który ostatecznie nie wyraził zgody. Podziękował mieszkańcom za wieloletnią pracę i współpracę. Poinformował, iż w związku z objęciem funkcji Przewodniczącego Rady Gminy, nie znajdzie dostatecznie czasu, aby zająć się sprawami sołectwa.

Przed głosowaniem odbyła się krótka prezentacja kandydatów. Łukasz Stański, przedstawiając swoją kandydaturę zachęcił od integracji obu części miejscowości oraz za połączeniem ciągiem chodnikowym osiedli wraz z wioską. Kontrkandydat, Marek Stożyński opowiedział się za poprawą bezpieczeństwa oraz ścisłą współpracą z gminą oraz powiatem. W tajnym głosowaniu mieszkańcy oddali 57 głosów za Markiem Strożyńskim oraz 28 za Łukaszem Stańskim.

Dość długo trwało głosowanie i liczenie głosów na członków Rady Sołeckiej. Mieszkańcy postanowili rozszerzyć jej skład osobowy do 6 członków. W poprzednich kadencjach było ich zaledwie 3. Sposród 9 chętnych najwięcej głosów otrzymali : Łukasz Stański, Dariusz Stefek, Marek Huk, Mariusz Górajewski, Katarzyna Ignasiak oraz Monika Kubik.

Obecna na sali wójt Małgorzata Schwarz pogratulowała zwycięstwa nowemu Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej. Ucieszyła ją obywatelska postawa mieszkańców oraz że tak dużo przyszło ich na zebranie i chce pracować na rzecz swojej wsi. Poinformowała mieszkańców o możliwości skorzystania z bezpłatnego doradztwa w zakresie wypełnienia rocznej deklaracji PIT i możliwości przystąpienia do bezpłatnego systemu powiadomień sms pod nr 503 658 444. Zachęciła też do korzystania z zajęć na gmninnych świetlicach wiejskich.

Wiele uwag zgłoszono w kierunku celowości wydatkowania środków z funduszy sołeckich w ostatnich latach. W Warzymicach postawiono nowe lampy w drugim końcu wsi, przy wyjeździe na Będargowo, co nie spodobało się reszcie mieszkańców. Obecna na sali pani Wójt poinformowała, że taka była wola mieszkańców na ostatnich zebraniach, a niestety przychodziła ich niewielka ilość. Stąd też takie decyzje. Od 2016 roku decyzją Rady Gminy nie będzie już wyodrębnionych środków na fundusze sołeckie.

Mieszkańcy obu części Warzymic zgłaszali wiele problemów z jakimi borykają się w swojej okolicy. Wydłużenie kursów lini 83, niedogodny rozkład jazdy autobusów, brak odwodnienia nowego chodnika oraz wiecznie tworzące się ogromnie kałuże na kilku posesjach. Problemem wsi jest także nadmierny ruch aut ciężarowych oraz braki progów zwalniających. Według niektórych na sali rozwiązaniem problemu byłoby wprowadzenie zakazu ruchu dla aut powyżej 10 ton.

Zebranie zakończyło się około godziny 21:00

 

 

Pin It