logo gif 10lat

Open menu

magnolia 2021

 reklama

Nowoczesna oczyszczalnia w Przecławiu otwarta !

otwarcie-oczyszczalniZakończyła się długa i kosztowna inwestycja gminy Kołbaskowo. Zlokalizowana w Przecławiu na końcu Alei Kasztanowej oczyszczalnia ścieków podwoiła swoje moce przerobowe. Przebudowa obiektu trwała prawie półtora roku. W piątek 13 czerwca dokonano uroczystego jej otwarcia.

 

 

 

Zakład w Przecławiu pierwotnie oddano do użytku w grudniu 2001 r. Na tamte czasy było to nowoczesny i wydajny obiekt. Przepustowość na poziomie 1350 m sześć./dobę była wystarczająca. W związku ze znacznym wzrostem liczby mieszkańców Przecławia i okolic pojawiła się konieczność jej rozbudowy.

 

Nie mieliśmy już możliwości przyłączenia nowych odbiorców - mówi wójt gminy Małgorzata Schwarz. Obecnie oddany obiekt przyczyni się do rozwoju gminy, zarówno gospodarczego jaki i mieszkalnictwa. Bez przeszkód będzie można realizować plany miejscowe, gdyż mamy zabezpieczenie infrastrukturalne.

 

Realizacja projektu polegała na przebudowie obiektu oczyszczalni, w tym w szczególności wykonaniu ciągu technologicznego bliźniaczego do już istniejącego. Prace budowlane koncentrowały się przede wszystkim na realizacji reaktorów biologicznych, osadnika wtórnego oraz piaskownika. Ponadto remontem został objęty istniejący ciąg technologiczny. W ramach tych prac dokonano modernizacji kratowni, wymiany prasy oraz innych urządzeń – mówi Maciej Długaszewski z firmy "Skanska"

 

Rozbudowa oczyszczalni kosztowała 7,6 mln zł. Źródłem finansowania inwestycji była dotacja z UE (PROW), pożyczka z WFOŚiGW oraz środki własne gminy.

 

Symboliczną wstęgę na obiekcie przecięli: wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz oraz Dyrektor Wydziału PROW Arkadiusz Żych.

Pin It