logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Rusza kampania wyborcza w gminie Kołbaskowo [PROGRAM KWW KLUB PRZYJACIÓŁ GMINY KOŁBASKOWO]

kpgk 2024Budowa nowy dróg gminnych, ścieżek rowerowych, boisk oraz nowych ujęć wody. Zagospodarowanie terenów gminnych, budowa centrum usług w Przecławiu oraz przejęcie od powiatu Alei Śliwkowej i jej przebudowanie - zapowiada KWW Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Znamy już szczegółowy program wyborczy ugrupowania z którego wystartuje obecna wójt Małgorzata Schwarz. Czy jej się uda wywalczyć re-elekcję na ostatnią kadencję? Ocenią to wyborcy przy urnach 7 kwietnia.

 

 

Dziś udostępniony został program wyborczy KWW Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo na wybory samorządowe 2024. Hasło tej kampanii nie zostało zmienione i brzmi ono "Kołbaskowo Gmina Warta Zachodu"

Na fanpejdżu ugrupowania pod adresem https://www.facebook.com/profile.php?id=100079923385462 możemy przeczytać szczegółowy program dla gminy Kołbaskowo na lata 2024-2029

DROGI GMINNE
● Przebudowa dróg gminnych w Kołbaskowie oraz remont drogi w Warniku
● Budowa nowych dróg gminnych:
- Moczyły
- Smolęcin
- Ostoja - Będargowo wraz ze ścieżką rowerową
- Siadło Dolne - Kurów
- Przecław, ul. Klonowa oraz ul. Lipowa
- Przylep, ul. Kocanki
- Kamieniec, ul. Chabrowa, ul. Pod Lasem oraz przez miejscowość
- Ustowo do obwodnicy Warzymic i Przecławia, Alei Kasztanowej
- Ustowo do 1 km obwodnicy Warzymic i Przecławia od ul. Cedrowej
- Dojazd do ogródków działkowych przy DK13
● Zmiana organizacji ruchu na byłej drodze krajowej w Przecławiu

DROGI POWIATOWE
● Brak działań ze strony Powiatu Polickiego powoduje, że wystąpimy o przejęcie od niego Alei Śliwkowej i ją przebudujemy
● Będziemy wspierać finansowo Powiat Policki w przebudowach i remontach dróg powiatowych na terenie naszej gminy
● Budowa chodników, a w szczególności:
- Chodnik do szkoły w Będargowie, na odcinku Warzymice – Będargowo
- Połączenie chodnikiem wszystkich osiedli w miejscowości Siadło Dolne wzdłuż drogi powiatowej

ŚCIEŻKI ROWEROWE
● Ustowo - Przecław
● Bobolin - Będargowo
● Moczyły - Kołbaskowo
● „Biedronka - Bobryk” w Przecławiu
● Przecław - Warzymice ciąg pieszo-jezdny stanowiący skrót do Warzymic i Karwowa
● Przejście do GOKSiR ze zjazdem dla wózków i wózków inwalidzkich
● Przebudowa wzdłuż drogi DK13 w Przecławiu
● Dokończenie ścieżki CPO

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

Hair-House

WolneSlowa GIF

Ancora Warzymice

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
● Budowa 5 ujęć wody: Ustowo - Szklarnie, Barnisław, Ustowo, Stobno, Warzymice
● Energooszczędne oświetlenie na terenie całej gminy
● Oświetlenie ul. Rekreacyjnej w Przecławiu
● Kontynuacja inwestycji w rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
● Rozbudowa cmentarza w Kołbaskowie wraz ze ścianami urnowymi
● Rozbudowa cmentarza w Będargowie wraz z budową parkingu

REKREACJA
● Budowa przystani w Moczyłach
● Budowa boiska z placem zabaw i tężnią solankową w Siadle Dolnym
● Budowa boiska z placem zabaw i tężnią solankową przy świetlicy w Kamieńcu
● Budowa ścieżki edukacyjnej, ścianki do tenisa ziemnego i wspinaczki oraz tężni solankowej w parku przy ul. Rekreacyjnej, Przecław
● Stworzenie Parku z miejscem spotkań dla mieszkańców przy zbiegu ul.Turkusowej, ul. Złotej, ul. Wrzosowej w Warzymicach
● Zagospodarowanie cmentarza ewangelickiego w parku, Przecław (przy Dino)
● Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stobnie, przy świetlicy z boiskiem, placem zabaw i tężnią solankową
● Zagospodarowanie zabytkowego parku w Ostoi - renowacja zieleni, wytyczenie ścieżek i ścieżka edukacyjna, plac zabaw i wiaty
● Zagospodarowanie terenu po żwirowni w Karwowie
● Zagospodarowanie parku w Kurowie
● Będziemy dążyć do utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry na Międzyodrzu

KULTURA
● Gminne Centrum Warsztatowe w zabytkowym pałacu w Ostoi
● Gminne Centrum Seniora w pałacu w Ostoi
● Warsztaty w świetlicach wiejskich
● Kontynuowanie współpracy transgranicznej
● Mała świetlica w Pargowie

TRANSPORT
● Włączenie Gminy do systemu kolei metropolitalnej
● Budowa stacji kolejowych w Kołbaskowie, Przecławiu i Warzymicach
● Usprawnienie komunikacji miejskiej

BEZPIECZEŃSTWO
● Zakup wozu bojowego dla OSP Smolęcin
● Będziemy dążyć do zwiększenia ilości etatów dla policjantów na posterunku w Kołbaskowie
● Budowa Gminnego Systemu Monitoringu

OBSŁUGA MIESZKAŃCÓW
● Budowa Gminnego Centrum Usług w Przecławiu
● Utworzenie filii Wydziału Komunikacji w Przecławiu
● Utworzenie filii poradni psychologiczno–pedagogicznej w Przecławiu
● Wdrożenie Gminnego Programu Bezpieczny Pupil
- Gminna Wyprawka Dla Pupila
- Bezpłatne czipowanie psów i kotów dla posiadaczy Kołbaskowskiej Karty Mieszkańca
- Stworzenie gminnej bazy zaczipowanych zwierząt i wyposażenie Straży Gminnej w czytniki

OŚWIATA
● Rozbudowa szkoły w Przylepie, budowa hali gimnastycznej i nowego budynku szkoły
● Realizacja edukacyjnych projektów transgranicznych

 

/ źródło: fanpejdż KWW KPGK - https://www.facebook.com/profile.php?id=100079923385462 /

Pin It