logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Twoje podatki wrócą do Ciebie

twoje-podatkiUrząd Gminy Kołbaskowo rozpoczyna kolejną akcję informacyjną skierowaną do swoich mieszkańców pod nazwą "Twoje podatki wrócą do Ciebie". Tego typu apele o płacenie podatków mają uświadomić mieszkańcom, że im więcej osób będzie je płaciło w miejscu zamieszkania, tym na lepszy standard życia w gminie mogą liczyć. Niebawem do wszystkich skrzynek pocztowych trafi list Wójta - Małgorzaty Schwarz oraz formularz ZAP-3.

 

 

Jednym z głównych źródeł dochodów gmin są podatki płacone przez mieszkańców z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Im więcej ich wpłynie do gminnej kasy - tym więcej możliwości na realizację kolejnych zadań. A nowych zadań gminom przybywa z roku na rok i często nie idą za tym dofinansowania na ich realizację. Stąd bój o każdego podatnika. Przykładowo ? jeżeli nasz miesięczny dochód wynosi 1600 złotych, to do gminy trafi z naszych podatków co miesiąc 28 złotych. Jeżeli ktoś zarabia natomiast 5000 złotych, to co miesiąc zasila budżet gminy kwotą 141 złotych.

na-co-gmina-przeznacza-pieniądze 

Czym się różni meldunek od miejsca zamieszkania ? Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, a dokładnie - według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana w Szczecinie, ale od kilku miesięcy faktycznie zamieszkująca w Warzymicach, powinna rozliczyć się z fiskusem właśnie w Gminie Kołbaskowo. Przepisy jedno, a praktyka drugie - wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie rzeczywiście mieszka. Niesubordynowanych podatników fiskus może ukarać grzywną za wykroczenie skarbowe, bowiem o zmianie miejsca zamieszkania osoby fizyczne powinny poinformować urząd skarbowy w ciągu 30 dni od przeprowadzki.

Prawie 40% twojego podatku dochodowego trafia do budżetu gminy. Do każdej gminy trafia co rok określony procent podatku dochodowego. Pieniądze te przeznaczane są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli (także prywatnych) oraz inwestycje w kanalizację, wodociągi, drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest ściśle uzależniona przede wszystkim od udziału w podatku dochodowym, który stanowi ich główne źródło dochodów. Rozliczając się z fiskusem w miejscu zameldowania, finansują szkołę, komunikację autobusową, przedszkole czy drogę.

Cztery tysiące "martwych dusz". Obecnie w Gminie Kołbaskowo zameldowanych jest 10.900 osób, jednak mieszka tu znacznie więcej ludzi. Według zużycia wody i ilości produkowanych śmieci, gminę zamieszkuje około 15.000 mieszkańców. A dla budżetu to poważne pieniądze, 8 mln zł rocznie nie wpłynie do kasy gminnej jeśt 4000 mieszkańców nie zapłaci tu podatku. Część z nich codziennie korzysta z dróg, komunikacji miejskiej, infrastruktury i usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, nie dorzucając się do kosztów ich utrzymania i remontów. Dlatego kampania informacyjna organizowana przez Wójta Gminy w formie prośby skierowanej do osób mieszkających w Gminie Kołbaskowo a odprowadzających podatki poza nią. Cały proces zmiany miejsca płacenia podatków jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wypełnić formularz aktualizujący ZAP-3.

zaplac-podatek-strona-1

zaplac-podatek-strona-2

Pin It