logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Konkurs na wiersz o bibliotece

konkurs-literacki-Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w konkursie literackim na "wiersz o bibliotece". Regulamin konkursu dostępny jest już na stronie www.biblioteka-publiczna.info. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tygodniu bibliotek obchodzonym od 8 do 15 maja 2012.


Regulamin konkursu literackiego ~ WIERSZ O BIBLIOTECE ~

1) Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbaskowie.
2) Celem konkursu jest: rozwijanie twórczości literackiej, popularyzacja czytelnictwa, promocja uzdolnionych twórców Gminy Kołbaskowo poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów na stronie internetowej biblioteki.
3) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Kołbaskowo w wieku od lat 10.
4) Temat  pracy konkursowej ? wiersz o tematyce związanej z biblioteką.
5) Miejsce i termin  składania prac: Biblioteka w Kołbaskowie i Przecławiu do 7.05.2012.
6) Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden utwór.
7) Konkurs jest anonimowy.  Utwór powinien być podpisany jedynie pseudonimem autora.  W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć kartkę z danymi autora i pseudonimem (tym samym, którym podpisany jest wiersz). Dane powinny zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail).
8) Prace będą oceniane przez komisję konkursową w 3 kategoriach wiekowych: Dzieci 10-14 lat, Młodzież 15-18, Dorośli ? bez ograniczeń wiekowych
9) Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
10) Składając wiersz do konkursu uczestnik potwierdza, że zgadza się z Regulaminem.
11) Laureatom  zostaną przyznane dyplomy, nagrody rzeczowe i uroczyście wręczone podczas spotkania literackiego  w Tygodniu Bibliotek.
12) Uczestnik konkursu, którego praca została nagrodzona lub wyróżniona odbiera nagrodę osobiście. Nieodebranie nagrody będzie traktowane jako rezygnacja z nagrody.

plakat-konkurs-literacki

Pin It