logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Zostaw swój podatek w Kołbaskowie!

budowa-gimnazjum-Właśnie ruszyła akcja informacyjna Urzędu Gminy która na celu nakłonienie mieszkańców do zapłacenia podatku dochodowego w naszej gminie. Urzędnicy próbują uświadomić mieszkańcom, jak ważne jest, aby pieniądze z naszych podatków trafiały do miejsca, gdzie naprawdę mieszkamy. 


To właśnie dzięki tym pieniądzom w Przecławiu powstaje gimnazjum, skatepark, siłownia, plac zabaw a także remontowane przychodnie, chodniki oraz drogi zarówno gminne jak i powiatowe. W przyszłym roku dojdą kolejne kosztowne inwestycje - oczyszczalnia ścieków, gminne przedszkole publiczne, remont biblioteki a w kolejce czekają następne.

W tym roku 37,12 % kwoty pochodzącej z wpływów z PIT uzyskanych przez budżet państwa przypada w udziale budżetom gmin - mówi Pani Irena Ostrowska Skarbnik Gminy Kołbaskowo. Udziały z PIT są istotnym składnikiem gminnych dochodów. W budżecie Gminy Kołbaskowo udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu w latach 2008-2010 stanowiły odpowiednio:
- 2008 r. 7.073.977 zł i stanowiły 26,2 % ogólnych wpływów,
- 2009 r. 7.713.266 zł i stanowiły 24,8 % ogólnych wpływów,
- 2010 r. 7.659.197 zł i stanowiły 23,1 % ogólnych wpływów.
W 2011 roku przewiduje się wpływy na poziomie wykonania roku 2010. Ponieważ wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie, ważne jest aby w zeznaniach rocznych osoby zamieszkałe na terenie gminy wskazywali jako miejsce zamieszkania teren naszej gminy - dodaje na koniec Pani Skarbnik.


Wielu mieszkańców Przecławia i Warzymic z rozmaitych przyczyn nie dopełnia obowiązku zameldowania na terenie gminy i pieniądze, które mogłyby posłużyć naszej gminie - wędrują gdzie indziej. Jeśli komuś brakuje czasu aby dopełnić obowiązku meldunkowego, istnieje prostsze wyjście: wypełnienie formularza zgłoszeniowego NIP-3 ze strony internetowej I Urzędu Skarbowego (link TUTAJ)  i dokonanie zgłoszenia miejsca zamieszkania. Pamiętajmy - w rocznym rozliczeniu podatkowym liczy się miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia

Prowadzona przez Urząd Gminy akcja, z pewnością warta jest rozpropagowania. Wiele osób zamieszkujących w Gminie Kołbaskowo, zameldowanych jest w innych miejscowościach. Ważne, że także te osoby, wypełniając tylko jeden druk w Urzędzie Skarbowym, mogą mieć swój wkład w rozwój Gminy.

Pin It