logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Przezorny i ubezpieczony na wakacje

wlamanie-do-mieszkania-Sezon letni już się rozpoczął. Uczniowie zakończyli rok szkolny a rodzice zaplanowali już wyjazdy. Pakując wakacyjne walizki warto włożyć do niej także polisę ubezpieczeniową. Może się ona okazać przydatna, w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Bo właśnie w wakacje zdarza się najwięcej wypadków, kradzieży i włamań. A wszystko się może zdarzyć…

 

 

 

Włamanie do mieszkania pod naszą nieobecność.
Według statystyk policji to właśnie w wakacje liczba włamań wzrasta najbardziej. Dla złodzieja puste mieszkanie to prawdziwa gratka. Jeśli przestępca wie, że domownicy wyjechali, tym chętniej decyduje się na włamanie. Jednym z najlepszych sposobów na odstraszenie złodzieja jest ... czujny sąsiad, który zwróci uwagę na nasze mieszkanie podczas wyjazdu. Trzeba też pamiętać o zabraniu ulotek spod drzwi i ze skrzynki na listy. Sterta papierów to dla złodzieja sygnał, że nikogo nie ma w domu. 

W czasie naszej nieobecności warto także powstrzymać się od wrzucania informacji i fotek z wakacji na portalach społecznościowych. Jeśli nasze wakacyjne zdjęcie polubi lub skomentuje 50 osób, którzy mają po 100 znajomych - to informacja o tym, że jesteśmy poza domem trafi do 5 tysięcy osób.
W okresie wakacyjnym najczęściej dochodzi do włamań i rabunków mieszkań  i domów - mówi Monika Hen z Biura Ubezpieczeń AllRisk w Przecławiu. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują objęcie ochroną domu lub mieszkania, stałych elementów, ruchomości domowych, budynków przynależnych, garaży, a nawet  przedmiotów znajdujących się w ogródkach czy ogrodzeń posesji. Zakres ubezpieczeń może obejmować zdarzenia losowe, kradzież jak i dewastację. Wybór jest ogromny.

 

Choroba lub wypadek podczas urlopu
Wyjazd to zawsze wielka niewiadoma, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, z jakimi możemy mieć styczność. Na niektóre także nie mamy wpływu. Dlatego warto się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć. Udając się na urlop za granicę, warto pamiętać o wyrobieniu sobie wcześniej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego, a także członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE, do świadczeń rzeczowych, niezbędnych z przyczyn medycznych. Karta EKUZ to osobista karta wystawiana na nazwisko jej posiadacza. Wystawia ją NFZ na przewidywany czas pobytu za granicą, nie dłużej jednak niż na dwa miesiące.
Trzeba wziąć również pod uwagę fakt, że koszty leczenia za granicą najczęściej nie należą do tanich - mówi Monika Hen z Biura Ubezpieczeń AllRisk w Przecławiu. Ich pokrycie z własnej kieszeni może się okazać nie możliwe. W większości krajów unijnych  pobierane są opłaty za usługi medyczne, czy inne opłaty pośrednio związane z leczeniem np. koszty związane z przewozem karetką pogotowia ratunkowego, koszt wybranych medykamentów,  czy koszty żywienia pacjenta. Należy również pamiętać, że część leczenia przebiega w placówkach niepublicznych, za które będziemy zmuszeni płacić we własnym zakresie o ile nie posiadamy ubezpieczenia turystycznego. Dlatego ustalając sumę gwarancyjną należy przyjąć sytuację, w której w skutek wypadku lub nagłej choroby doznamy znacznego uszczerbku na zdrowiu, którego leczenie będzie wymagało bardzo kosztownych metod i specjalistycznych procedur.

 

Kradzież samochodu, kolizja.
Gdy planujemy wakacyjny wyjazd naszym autem warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia Assistance samochodowego. Wiele firm zawiera to ubezpieczenie już w pakiecie razem z ubezpieczenie OC, jednak zapewnia on głównie holowanie po kolizji oraz zawiera limit kilometrów, który może się okazać niewystarczający w podróży zagranicznej. Dlatego jeśli nasza polisa OC nie zawiera szerokiego pakietu Assistance, gdy wyjeżdżamy np. na wakacje warto wykupić Assistance krótkoterminowy.
Ubezpieczenie Assistance może zawierać,  w zależności od wariantu jaki wybierzemy, między innymi: transport do domu w razie wypadku lub awarii, opiekę nad dziećmi, zwierzętami, bagażem i pojazdem, dowóz paliwa, pomoc w razie awarii ogumienia lub zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie, pożyczkę do kwoty 5000  zł. W razie utraty bagażu, pomoc medyczną w postaci informacji o lokalizacji placówek medycznych, transportu poszkodowanego, badania i zabiegów ambulatoryjnych, hospitalizacji, dostarczenia leków, zorganizowania wizyty osoby bliskiej lub też opieki osoby towarzyszącej.
Wyjeżdżając za granicę bezwzględnie pamiętajmy o Assistance. Pomoc fachowców w krytycznych sytuacjach, jakie mogą nas spotkać w obcym kraju, jest gwarancją, że z wakacji przywieziemy wyłącznie miłe wspomnienia.

Pin It