logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Wieści marnych treści

wiesci-marnych-tresciPrzed kilkoma dniami na lokalnym rynku wydawniczym pojawił się nowy miesięcznik pod nazwą "Wieści z Kołbaskowa". To dość ładnie wydany periodyk, na dobrym papierze i w pełnym kolorze. Nakład niemały, bo 5 tysięcy egzemplarzy, dostarczany przez listonoszy wprost do skrzynek mieszkańców gminy. I z chęcią moglibyśmy promować go na portalu przeclaw24, bo wydawanie lokalnych, niedochodowych czasopism jest dużym poświęceniem nie tylko czasu, ale także pieniędzy. Jednak z uwagi na liczne przekłamania już w pierwszym numerze, nie zrobimy tego. Bo radny gminy - Mirosław Pasterski na łamach "Wieści z Kołbaskowa" wielokrotnie, z pełną premedytacją, mówiąc najdelikatniej, dalece mija się z prawdą.
 

W artykule pt "Rozrzutna Gmina, niegospodarny wójt" M. Pasterski twierdzi między innymi, że: „Trzeba zwrócić uwagę na kolosalne wręcz koszta - ponad 4 miliony złotych wydatków na sztandarowy projekt pani Wójt - Przedsiębiorstwo Komunalne".
Jaka jest prawda?  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczęło swoją działalność 01.01.2012 roku  w formie zakładu budżetowego, co oznacza że musi się samofinansować. Jedynie na etapie tworzenia firmy, gmina wyposażyła PGK w środki obrotowe na rozruch. Było to 711 tysięcy złotych.  Na wniosek przedsiębiorstwa wielkość dotacji zmniejszono do 511 tysięcy.  Były to jedyne pieniądze, jakie przekazano przedsiębiorstwu. PGK nie stanowi żadnego obciążenia budżetu gminy. Przeciwnie – każdego roku przekazuje gminie niemałe nadwyżki. W swojej dotychczasowej działalności PGK  wpłaciło do kasy gminy 680 tysięcy, na ten rok wysokość zaplanowanej nadwyżki wynosi 198 tysięcy złotych. Są to wymierne korzyści dla gminy, bo po pierwsze PGK samo na swoją działalność zarabia, po drugie oddaje gminie środki z wypracowanych zysków, za które modernizowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. To jeszcze nie koniec korzyści. W chwili utworzenia, PGK przejęło po uprzednim operatorze spółce „Calbud” zdekapitalizowane urządzenia. W ciągu dwóch lat działalności wydało na remonty i zakup nowych pomp czy zestawów hydroforowych  ponad pół miliona złotych. W tym roku planuje zainwestować kolejne 277 tysięcy.

 

Rewelacji radnego Pasterskiego jest wiele. Dwumillionowa pula wynagrodzeń, średnio po 7000 zł na pracownika. Przerost zatrudnienia, a do rozliczenia wody wystarczyłoby nawyżej trzy etaty.
Tutaj poprosiliśmy o wypowiedź w tej sprawie Dyrektora PGK - Panią Izabelę Wesołowską-Kośmider. "To nieprawda. Żeby rozliczyć wodę, trzeba ją najpierw pozyskać  z 9 ujęć, doprowadzić wodciągiem do domów, zadbać o jakość, odczytać liczniki, wystawić i wysłać faktury (1500 odbiorców) oraz rozliczyć. To mają zrobić 3 osoby? Jest jeszcze Oczyszczalnia Ścieków i sieć kanalizacyjna. Wynagrodzenia natomiast w roku 2013 wyniosły około 1,3mln zł. brutto a w zatrudnieniu było nawet do 36 osób. Obecnie zatrudnionych jest 25 osób i rozliczanie planu wynagrodzeń wprost na pracowników jest krzywdzące. Plan jest zawsze tylko planem a rozliczenie budżetu pokazuje faktycznie wypłacone wynagrodzenia, które w żaden sposób nie odpowiadają kwocie 7000zł na osobę."


Dużo przeinaczeń i pomieszania faktów znalazło się w artykule pt. "Chodnik niezgody" Piszący artykuł (kkk) nie wie o tym, że warunkiem wystąpienia o dofinansowanie do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. Schetynówek jest zarezerwowanie środków w budżecie lub wpisanie inwestycji w Wieloletni Plan Finansowy. A Zarząd Powiatu Polickiego nie miał zamiaru występować o takie dofinansowanie, ponieważ nie dokonał zapisów w budżecie we właściwym czasie. Łatwiej było poprosić o pomoc Gminę Kołbaskowo, która od lat chętnie współfinansuje zadania powiatowe - chociaż nie musi.
W tej sprawie protestuje Rada Sołecka z Warzymic wraz z sołtysem. Osoba pisząca ów artykuł całą dziesięcioletnią historię walki o chodnik w naszej miejscowości opisało w sposób bulwersujący, chaotyczny oraz niezgodny z prawdą - mówi Zbigniew Szczuplak, sołtys Warzymic. Muszę stwierdzić, że pisał to laik, który nie miał pojęcia o procedurach organizacyjnych prowadzonych przez 3 kadencje sołtysa i rad sołeckich. Chciałem dodać iż budowa chodników przy drogach powiatowych jest zadaniem własnym starostwa powiatowego a dla miejscowości Warzymice jest to starostwo polickie. Tylko i wyłącznie dobrą wolą Rady Gminy Kołbaskowo oraz Wójta Gminy było dofinansowanie wspomnianej inwestycji kwotą 1 miliona złotych. Inwestor, Powiat policki, przeszacował inwestycję, od początku prac budowlanych lekceważył uwagi mieszkańców. Zostało popełnionych wiele błędów, z których wynikły kolejne nieprzewidziane - koszty 400 tys. zł.  Powiat policki ponownie zażądał dodatkowych środków od Gminy. Prawdą jest, że głosowałem przeciw udzieleniu tej dotacji,  gdyż nie zamierzam płacić gminnymi środkami, za błędy popełnione przez niekompetentnego inwestora - dodaje na koniec Z. Szczuplak.

 

"Komentarz
Jestem trzeci rok przewodniczącym Komisji Budżetowej Rady Gminy Kołbaskowo i sumiennie i rzetelnie studiuję każdy dokument dotyczący wydawania publicznych pieniędzy. Koledze Mirkowi Pasterskiemu polecam więcej uwagi nad analizowaniem finansów gminy. Jako radny ma na bieżąco dostarczane te same, co wszyscy pozostali, dokumenty dotyczące budżetu oraz  stanu jego  realizacji. Żadną tajemnicą nie są też objęte finanse Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Co miesiąc w gminie omawiane są sprawy budżetowe na komisjach i sesjach, w których każdy radny ma obowiązek uczestniczyć. Pan Pasterski zapomniał się pochwalić, że w mijającej kadencji jest absolutnym liderem jeśli chodzi o nieobecności na sesjach czy komisjach Rady Gminy.

Czytając te nieprawdziwe wypowiedzi nasuwa się refleksja: czemu to ma służyć? Radny Pasterski przekazując takie informacje traktuje ludzi jak idiotów, którzy nie potrafią dotrzeć do informacji i zweryfikować jego wypowiedzi. Wstyd! Radny ma przekazywać informacje na temat działalności rady, a nie okłamywać swoich wyborców.

 Grzegorz Smolicz

 

 

Pin It