logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Budżet na 2014 uchwalony! A co w nim?

budzet-gminy-201430 grudnia Radni Gminy Kołbaskowo uchwalili budżet na następny rok. Dochody zaprognozowano na poziomie 49,8 mln zł, wydatki - 55,9 mln zł. Tegoroczny deficyt wyniesie 6,1 mln i zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej - 4,9 mln zł i zaciągniętego kredytu - 1,2mln zł. Inwestycje pochłoną ponad 18 mln zł - to kolejny rok budżetu proinwestycyjnego. Prześledźmy na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.

 


Najwięcej, bo prawie 3 mln zł zarezerwowano pod przebudowę drogi gminnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w Siadle Dolnym. Wykonano już aktualizację kosztorysu  i obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. 2,8 mln zł będzie kosztować modernizacja dróg dojazdowych do pól na odcinku od Przecławia do Kurowa. Sporządzono już dokumentację projektowo-kosztorysową. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego. Pomyślność realizacji tego zadania będzie uzależniona od otrzymania, bądź nie, zewnętrznego dofinansowania. Podobnie sytuacja wygląda z planowaną ścieżką od Przecławia przez Kołbaskowo do Rosówka. Tutaj także gmina wystąpiła z wnioskiem do dofinansowanie zadania z środków UE.

Kończy się rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu - największej inwestycji ostatnich lat. Zakończenie prac w lutym. Ostatnia rata do zapłaty po nowym roku to 1,6 mln zł. Warto dodać, że całe zadanie otrzymało wsparcie z funduszy unijnych w wysokości 3,1mln zł. Do końca 2014 roku za 1,7 mln zł wyremontowane zostaną drogi gminne w Kurowie. Nowe nawierzchnie, chodniki, schody i oświetlenie pojawią się zarówno w górnej jak i dolnej części wsi.

Rozpoczęły sie także cztery zadania mające na celu poprawę jakości wody dla mieszkańców Przecławia i Warzymic. Przebudowy i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej łączącej dookoła Przecław, Warzymice, osiedla i wieś. Ma to zagwarantować lepszą jakość wody, wyższe ciśnienie i możliwość dostawy z drugiej nitki zasilającej w przypadku awarii pierwszej. Cztery zadania inwestycyjne w sumie będą kosztować w tym roku 1,8 mln zł.

Trwa budowa świetlicy środowiskowej w Barnisławiu. Koszt 1,1 mln zł. Prace idą bardzo szybko. W przygranicznym Rosówku przebudowywany jest budynku służb granicznych na mieszkania komunalne i socjalne. Powstanie tam w sumie 29 mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Koszt 1,3 mln zł. Zakończenie prac jeszcze w tym roku.

To najdroższe pozycje tegorocznego budżetu. Jest jeszcze kilkanaście innych o wartości poniżej 0,5 mln zł każda. To m.in oświetlenie uliczne w Siadle Dolnym i Górnym, remonty obiektów sportowych czy budowa przystanków autobusowych. W tym roku pojawiły się także zadania realizowane z funduszy poszczególnych sołectw. To mieszkańcy, w ramach przyznanych kwot, zdecydowali co jest najpilniejsze do wyremontowania w ich okolicy.

Należy pamiętać, że każdy budżet to pewne założenia i prognozy dochodów i wydatków. Co miesiąc na każdej sesji radni dokonują kolejnych poprawek adekwatnych do aktualnej sytuacji. Kondycja finansowa gminy jest dobra - mówi Wójt M. Schwarz. Na koniec roku mamy sporą nadwyżkę budżetową. Wszystkie zapowiedziane inwestycje realizujemy w miarę aktualnych możliwości. Zdarzają się sytuacje niezależne od nas, opóźnienia na etapie projektowania, dodatkowe opinie środowiskowe, nieprzewidziane sytuacje. Do tej pory brak np. projektu oświetlenia Siadła Górnego i Dolnego, dlatego planowana inwestycja się przeciąga. Podobnie z przystankami dla autobusu 88 w Ostoi, Przylepie i Stobnie. Gmina buduje je przy drogach powiatu polickiego i uzgodnienia ich lokalizacji i projektowanie się przeciąga.

W sumie W 2014 gmina rozpoczyna lub kontynuuje 27 zadań inwestycyjnych. Budżet Gminy Kołbaskowo wraz z załącznikami został opublikowany na stronach bip.kolbaskowo.pl i dostępny jest do pobrania TUTAJ.


Pin It