logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Zmiana stawki i metody naliczania

stawki-na-smieciDo niedawna gminy mogły wybrać tylko jedną z czterech metod ustalenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych - uzależnioną od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zależną od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, związaną z powierzchnią lokalu lub "ryczałtową". Po 6 marca ustawodawca dopuścił metodę mieszaną. Z możliwości tej skorzystała gmina Kołbaskowo.

 

 

Ustawa śmieciowa od wielu miesięcy wzbudza wiele kontrowersji. W całej Polsce trwały, i nadal trwają, burzliwe dyskusje na ten temat. Bo prawdą jest, że projekt ustawy, która ma być wprowadzona w życie już za miesiąc, jest mówiąc najdelikatniej - bardzo niedopracowany.

"Śmieciowe" debaty toczyły się również na zebraniach wiejskich w naszej gminie. Mieszkańcy sołectw: Będargowo, Warzymice, Stobno, Siadło Górne, Ostoja, Kurów i innych miejscowości, nie kryli swego niezadowolenia z zapisów ustawy i z wcześniej wybranej metody naliczania opłaty, choć rozumieli, że wielkiego wyboru nie było. Podczas spotkań wójt Małgorzata Schwarz podkreślała, że jeśli tylko ustawodawca dopuści taką możliwość, zasady naliczania opłat mogą zostać zmienione. Jeżeli prezydent podpisze zmiany do ustawy, to poproszę o zwołanie sesji Rady Gminy i zaproponuję,  aby przy zabudowie jednorodzinnej - czyli tam gdzie jesteśmy w stanie zweryfikować rzeczywistą liczbę osób zamieszkujących nieruchomość - wprowadzić możliwość naliczania opłaty za śmieci liczoną od gospodarstwa, ale zróżnicowaną ilością osób. Będzie też wtedy możliwe obniżenie stawki dla mieszkańców domów wielorodzinnych.

6 marca br. weszły w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Pozwoliły one na to, by zamiast jednej z czterech dotychczas dopuszczalnych metod naliczania opłaty, zastosować metodę mieszaną.

Rada Gminy w dniu 20 maja uchwaliła nowe stawki i nowy sposób ustalania opłaty za śmieci. Nadal pozostają do wyboru cztery metody, ale można już podzielić gminę na dwa obszary, w których stosowane będą inne przeliczniki. I tak - jedną grupę odbiorców stanowić będą mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych: domów wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub atrialnej, drugą - mieszkańcy domów wielorodzinnych.

Opłata za śmieci odebrane z nieruchomości wielorodzinnych, tak jak poprzednio, uzależniona będzie od ilości zużytej wody. Stawka została jednak obniżona do 4,50zł za 1m3 zużywanej wody. Przy zabudowie jednorodzinnej stawka miesięczna naliczona zostanie dla gospodarstwa domowego ale uzależniona będzie od liczby osób zamieszkałych w gospodarstwie i wyniesie:
1 osoba - 12,00zł
2 osoby - 24,00zł
3 osoby - 35,00zł
4 osoby - 45,00zł
5 osób - 50,00zł
6 i więcej osób - 54,00zł

Dotyczy to tych nieruchomości, od których odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Kto nie zechce śmieci segregować zapłaci więcej:
1 osoba - 16,80zł
2 osoby - 33,60zł
3 osoby - 49,00zł
4 osoby - 63,00zł
5 osób - 70,00zł
6 i więcej osób - 75,60zł

- Przyjęte rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe i społecznie akceptowalne, a poprzez obniżenie wysokości stawek - z pewnością również mniej dolegliwe dla mieszkańców i mam nadzieję, że zgodne z ich oczekiwaniami - mówi wójt M.Schwarz.

W związku ze zmianami mieszkańcy domów jednorodzinnych i zarządcy nieruchomości wielorodzinnych raz jeszcze wypełnić będą musieli nowy, zmieniony formularz deklaracji, który w najbliższym czasie rozesłany zostanie przez gminę. W kolejnym numerze Pulsu, po zakończeniu postępowania przetargowego, poinformujemy Państwa o tym, jaka firma zajmie się odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kołbaskowo.

"Puls Przecławia" Czerwiec 2013