logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

XV Sesja. Rozwiązanie Zespołu Szkół w Przecławiu

15sesja6 lutego zebrała się po raz piętnasty Rada Gminy Kołbaskowo. Najgorętszym punktem w porządku dziennym obrad było podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Przecławiu. Planuje się, że 1 września będą funkcjonować dwie samodzielne jednostki : Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi oraz Publiczne Gimnazjum. Dyskusja przed głosowaniem nad tą uchwały była długa i emocjonująca. Ostatecznie "za" przekształceniem placówki oddano 9 głosów, a "przeciw" - 6.


Na poniedziałkowych obradach podjęto uchwały m.in w sprawie :
- zmian w budżecie gminy na rok 2012 oraz w wieloletniej prognozie finansowej,
- podwyższenia opłat za usługi cmentarne,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchmości w Barnisławiu,
- wydzierżawienia działki w Przecławiu w trybie bezprzetargowym,
- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 209/22 w Warzymicach,
- scalenia i podziału nieruchomości w Kamieńcu,
- sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy za II półrocze 2011,
- planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy na I półrocze 2012.

W dyskusji przez głosowaniem w sprawie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Przecławiu wzięli jedynie radni. Przedstawione i powtórzone zostały argumenty za i przeciw podobne do tych, które podały podczas konsultacji z nauczycielami oraz rodzicami przeprowadzonych w Zespole Szkół w zeszłym tygodniu. Dodatkowo wpłynęły do radnych w formie pisemnej trzy pozytywne opinie rad rodziców z Będargowa, Kołbaskowa i Przecławia w sprawie podziału Zespołu Szkół. Radni otrzymali także protokół ze spotkania nauczycieli ZS w Przecławiu - i tu opinia nauczycieli, jako jedyna, jest negatywna. 45 nauczycieli zagłosowało za pozostawieniem Zespołu Szkół a jedynie 11 było za likwidacją. Po długiej dyskusji przeprowadzono imienne głosowanie. Za rozwiązaniem Zespołu Szkół w Przecławiu zagłosowało 9 radnych (Ż. Gąsowska, L. Jeziorek, A. Roszak, G. Smolicz, A. Sypniewska, Z. Szczuplak, D. Trzebińska, I. Wierzbicka i R. Wierzbicki). Przeciw rozwiązaniu zagłosowało 6 radnych (S. Dzikowski, M. Jezierska, D. Krzywicka, M. Pasterski, E. Sroka i A. Zubel)

Przyjęto sprawozdania z działalności Wójta za IV kwartał 2011 oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2011 rok. Radni powołali do składu Komisji Rewizyjnej Mirosława Pasterskiego, a w kolejnym wniosku odrzuclili jego kandydaturę jako dodatkowego członka komisji doraźnej do prac nad zmianami w Statucie Gminy Kołbaskowo. Zapoznano także radnych z informacją o powołaniu nowego, trzyosobowego klubu radnych o nazwie "Platforma Obywatelska RP - Rozwój i Służba dla Gminy" w składzie M. Pasterski, A. Zubel i M. Jezierska. Radna M. Jezierska opuściła czteroosobowy klub "Zintegrowani Dla Gminy" i obecnie ten klub radnych pracuje w trzyosobowym składzie : D. Krzywicka, E. Sroka oraz S. Dzikowski.

Dostępne jest już nagranie audio z XV Sesji  oraz protokół z XIV - link tutaj

Pin It