logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Co w budżecie gminy na 2012 ?

budżet-gminy-2012Radni Gminy Kołbaskowo na ostatniej sesji uchwalili budżet gminy na 2012 r. Dochody naszej gminy zaprognozowano na poziomie 47,0 mln zł, wydatki 58,3 mln zł. Tegoroczny deficyt wyniesie 11,3 mln i zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej - 6,9 mln zł i zaciągniętego kredytu - 4,5mln zł. Duża część wydatków tegorocznego budżetu - 26 mln zł - to inwestycje, prześledźmy na co zostaną przeznaczone nasze pieniądze.Największą tegoroczna zaplanowana inwestycja to oczyszczalnia ścieków w Przecławiu. Całość inwestycji, która przypadnie na lata 2012 i 2013 to kwota w sumie 10,9 mln zł (w tym roku wydamy na nią 5,4 mln). To nasze najważniejsze zadanie inwestycyjne - mówi wójt Małgorzata Schwarz - bez realizacji tego zadania  nie możliwy byłby dalszy rozwój  Gminy. Posiadamy prawie 600 hektarów terenów  pod inwestycje usługowe, produkcyjne, logistyczne i inne , które bez rozbudowy oczyszczalni nie miałyby racji bytu. Gmina będzie ubiegała się nadal o środki unijne na wszelkie realizowane inwestycje  do wszelkich możliwych programów, które będą ogłaszały nabory. Z pewnością złożymy  wniosek do PROW dotyczący rozbudowy oczyszczalni ścieków, gdyż to zadanie to najpoważniejsza pozycja w budżecie Gminy Kołbaskowo. 

Prawie 11 mln zł inwestycji to realizacje w ramach programów finansowych z udziałem środków z unii. To m.in budowa gimnazjum w Przecławiu - koszt przypadający na ten rok to 4,2 mln zł, przebudowa budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne w Kołbaskowie (2,7 mln zł), budowa skateparku w Przecławiu (0,7 mln zł) oraz budowa oświetlenia ulicznego z lamp solarno-hybrydowych w Siadle Dolnym i Górnym (0,4 mln zł). W ramach dofinansowań powstaną także świetlice w Moczyłach, Siadle Górnym, Stobnie i Barnisławiu - to wydatek w sumie 3,6 mln zł.

W sumie zaplanowano 25 inwestycji na terenie całej gminy. W Przecławiu na budowę sieci kanalizacji deszczowej wydamy 0,3 mln zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dla powstania Gminnego Ośrodka Kultury - 0,1 mln zł oraz 0,3 mln zł na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w zespole szkół. Dla Będargowa zagwarantowano środki w budżecie na przebudowę kanalizacji melioracyjnej i deszczowej (1,5 mln zł) oraz termomodernizację budynku szkoły podstawowej (1,0 mln zł) W Kurowie zaplanowano na ten rok przebudowę dróg gminnych (2,1 mln zł) oraz rewitalizację zabytkowego parku (0,3mln zł)

Jest też dobra wiadomość dla młodych rodziców z Przecławia i Warzymic. W tegorocznym budżecie zostały zarezerwowane środki na działalność publicznego przedszkola w Przecławiu od 1 września 2012. Plany jedynie może pokrzyżować opóźniająca się budowa gimnazjum - wykonawca zgodnie z umową ma zakończyć inwestycję do 30 czerwca tego roku. Przedszkola ma powstać w zaadaptowanych pomieszczeniach w Zespole Szkół, które się zwolnią po przeprowadzce gimnazjum.

W budżecie gminnym zarezerwowano także środki w wysokości 1,3 mln zł na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra. To dość kontrowersyjna inwestycja, która już drugi rok budzi emocje wśród mieszkańców. Na całość tej ogromnej inwestycji składają się solidarnie 4 okoliczne gminy.

Budżet gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu o wykonanie dochodów za lata 2009-2010 oraz przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków  za 2011 rok przy uwzględnieniu prognozowanego wskaźnika inflacji  - mówi Pani Irena Ostrowska Skarbnik Gminy Kołbaskowo. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w wys. 8,4 mln zł wyliczono w oparciu o przewidywane  wykonanie za  2011 rok. Na poziom tych dochodów istotny wpływ będzie miał rozwój aktywności gospodarczej na terenie gminy, polityka państwa oraz liczba osób zamieszkałych na terenie gminy.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody  w wysokości 14,0 mln zł z tego z majątku gminy  6,7 mln zł pochodzące z  dokonanych sprzedaży majątku gminy, gdzie zapłata została rozłożona na raty, jak też planowanych do sprzedaży gruntów. Należy jednak brać pod uwagę niepewność ich wykonania ze względu na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości. Ponieważ założone dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak wpłynie na ograniczenie zadań inwestycyjnych.
Zaplanowane środki z UE i inne środki zewnętrzne w wysokości 7.3 mln  zł wynikają z podpisanych umów. W 2012 roku Gmina otrzyma środki finansowe na projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 6,5 mln zł. Powyższe dotacje to refundacje  wcześniej poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne wykonane w 2011 roku jak też zadania przewidziane do realizacji w 2012 r - dodaje na koniec Pani Skarbnik

Budżet to zawsze pewne założenia i prognozy z którymi bywało różnie. Co miesiąc na każdej sesji radni dokonują kolejnych poprawek adekwatnych do aktualnej sytuacji. Budżet Gminy Kołbaskowo wraz z załącznikami został opublikowany na stronach bip.kolbaskowo.pl i dostępny jest do pobrania TUTAJ

Pin It