logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

XIV sesja. Uchwalenie budżetu na 2012.

14-sesjaW piątek 30 grudnia zebrała się po raz czternasty Rada Gminy Kołbaskowo. Najważniejszym punktem w porządku dziennym było uchwalenie budżetu naszej gminy na rok 2012. Po burzliwych, prawie 3 godzinnych obradach przyjęto uchwałę stosunkiem głosów 9-za/1-przeciw/4-wstrzymujących się. Radni przegłosowali także istotne zmiany w składach osobowych komisji oraz podjęli decyzję o likwidacji Komisji Inwestycji i Promocji.Na ostatniej sesji przyjęto także uchwały o :
- zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2023
- wyrażeniu zgodny na sprzedaż nieruchomości w Przylepie
- przystąpieniu do zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (farmy wiatrowe)
- Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2012
- planie pracy Rady Gminy oraz planie pracy Komisji

Jednogłośnie przyjęte zostały zmiany dotyczące składów osobowych wszystkich komisji Rady Gminy. Obecnie przy radzie działają :
- Komisja Rewizyjna w składzie - Zbigniew Szczuplak (przewod.), Grzegorz Smolicz, Żaneta Gąsowska, Sławomir Dzikowski, Lilianna Jeziorek, Dorota Krzywicka.
- Komisja Budżetowa w składzie -  Mirosław Pasterski (wiceprzewod.), Edward Sroka, Zbigniew Szczuplak, Ryszard Wierzbicki, Małgorzata Jezierska, Sławomir Dzikowski, Dorota Trzebińska, Iwona Wierzbicka, Grzegorz Smolicz (przewod.)
- Komisja Gospodarcza w składzie - Dorota Trzebińska (przewod.), Apolonia Roszak, Artur Zubel, Mirosław Pasterski, Lilianna Jeziorek, Edward Sroka (wiceprzewod.), Anna Sypniewska.
- Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia i Pomocy Społecznej w składzie - Iwona Wierzbicka (przewod.), Anna Sypniewska, Żaneta Gąsowska, Apolonia Roszak, Dorota Krzywicka, Małgorzata Jezierska (wiceprzewod.), Artur Zubel.
Zlikwidowana została Komisja Inwestycji i Promocji

Przyjęty budżet na 2012 będzie przedmiotem osobnego artykułu na naszym portalu.
Protokół z poprzedniej sesji oraz nagranie audio z obecnej dostępne są TUTAJ.

Pin It