logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

XII sesja Rady Gminy - odwołanie wiceprzewodniczącego

XIISesja--17 października po raz dwunasty zebrała się Rada Gminy Kołbaskowo. To były wyjątkowo długie i burzliwe obrady. Radni, po zapoznaniu się z ustaleniami Komisji Rewizyjnej - w głosowaniu tajnym - odwołali Mirosława Pasterskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady. W kolejnym głosowaniu wybrano nowego wiceprzewodniczącego - Apolonię Roszak.

 

 

Na początku obrad wybrano czterech ławników do Sądu Rejonowego w Szczecinie. Najwięcej głosów otrzymali: Halina Partyka i Wojciech Woźniak (do orzekania w sprawach rodzinnych) oraz Katarzyna Dutkiewicz i Stefania Kusyk (do orzekania w sprawach pracowniczych). Przyjęto uchwały korygujące obecny budżet oraz wieloletnią prognozę finansową. Nadano nazwy dwóm ulicom w Przecławiu - Lipowa i Klonowa. Przyjęto także uchwały o zasadach odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów. Ustalono zasady przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe oraz artystyczne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Szczuplak, zapoznał radnych z wynikami kontroli przetargów w Zespole Placówek Oświatowych w Kołbaskowie. W jednym z przetargów wzięła udział firma, której wiceprezesem jest obecny radny - M. Pasterski. Oferta złożona przez jego firmę okazała się zwycięska. Ostatecznie do podpisania umowy nie doszło. Gdyby tak się stało radny musiałby zrezygnować z mandatu, gdyż tak stanowi Ustawa o Samorządzie Terytorialnym. Zakazuje ona wprost radnemu działalności i zawierania umów z gminą.

Jestem zdziwiony tą sytuacją - powiedział M. Pasterski - wcześniej nie postawiono mi żadnych zarzutów. W postępowaniu moim i mojej firmy nie doszło do złamania prawa.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali jednak - po konsultacji z prawnikiem - że radny będący też członkiem Komisji Gospodarczej, nie powinien w ogóle  przystępować do przetargu ogłaszanego przez jednostkę organizacyjną gminy. Złożony został wniosek o odwołanie M. Pasterskiego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy (11 głosów - za, 2 - przeciw i 2 głosy nieważne). Na nowego wiceprzewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury - Doroty Krzywickiej (otrzymała 4 głosy) oraz Apolonii Roszak (10 głosów za).

Obrady zakończyły się po godz. 17.00.

Pin It