logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

17 października - zapraszamy na XII sesję

XIIsesjaW najbliższy poniedziałek 17 października odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Początek obrad punktualnie o godz 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Sesje są otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zapraszamy !


Porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XI Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
2. Przeprowadzenie wyboru ławników do sądu okręgowego na kadencję 2012-2015.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 137/1 obręb Warzymice.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce 209/48 obręb Warzymice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego tereny w obrębie geodezyjnym Przylep.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lipowa w miejscowości Przecław.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Klonowa w miejscowości Przecław.
10. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestorów.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych w Gminie Kołbaskowo oraz odpłatności za posiłki przygotowane na tych stołówkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Kołbaskowo za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy oraz nadania jej statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działania Wójta Gminy Kołbaskowo.
18. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2011r.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne wnioski.


W dziale "zawsze pod ręką - do pobrania" można odsłuchać nagrań w formacie mp3 z ostatnich obrad oraz pobrać w formacie pdf protokoły.


Pin It