logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

X Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

10-sesjaW poniedziałek 5 września zebrali się po raz dziesiąty Radni Gminy Kołbaskowo. Przyjęto kilkanaście uchwał m.in o utworzeniu Straży Gminnej, powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy czy dofinansowaniu budowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z Do Rajkowa. Radni przyjęli też zmiany w statucie sołectwa Przecław.

 

 

 

Uchwała w sprawie nadania honorowego obywatelstwa została wycofana z porządku obrad. W związku z kandydowaniem Longina Komołowskiego w wyborach do Senatu RP oraz toczącą się kampanią wyborczą - głosowanie nad nadaniem tytułu odbędzie się po wyborach parlamentarnych.

Ostatecznie porządek dzienny wyglądał następująco :
1. Sprawy regulaminowe
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z IX Sesji,
    c) zatwierdzenie porządku dziennego,
    d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą do Rajkowa".
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rodzinna w miejscowości Przylep.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnisławiu na okres 10 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu.
12. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Warzymicach w drodze przetargu nieograniczonego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorstwom dotacji ze środków budżetu gminy Kołbaskowo na usuwanie odpadów zawierających azbest.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji.
17. Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2011r.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.

Radni przyjęli także nową uchwałę dotycząca podziału dużej prawie 2 hektarowej działki w Warzymicach na 14 mniejszych działek oraz 4 hektarowej na 27 działek z zamiarem sprzedaży ich na przetargu nieograniczonym. Działki stanowiące własność gminy stały od lat "odłogiem", ich sprzedaż pozwoli na uzyskanie dochodów do budżetu . Z uwagi na duże zainteresowanie działkami budowlanymi nie powinno być problemu z ich zbyciem na przetargach. Wydzielone działki mają powierzchnie ok 1000-1300 m2 - idealnie pod budowę domu.

Gmina Kołbaskowo dofinansuje kwotę 90.000 zł budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą do Rajkowa. Inwestor - Gmina Miasto Szczecin planuje wykonać ją w październiku 2011.

Radni otrzymali także sprawozdanie z działalności Wójta za II kwartał 2011, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy z I półrocze 2011 oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Nagranie z ostatniej sesji oraz protokół z poprzedniej dostępne jest TUTAJ

Pin It