logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Wkrótce X sesja - zapraszamy

10-sesjaW poniedziałek 5 września w Urzędzie Gminy Kołbaskowo odbędzie się powakacyjna sesja Rady Gminy. Radni m.in zdecydują o udzieleniu pomocy finansowej miastu Szczecin na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu "DK13 - Do Rajkowa". W planie obrad także podjęcie uchwały o utworzeniu Straży Gminnej oraz powołaniu i nadaniu statutu Młodzieżowej Radzie Gminy. Odbędzie się także tajne głosowanie w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kołbaskowo. Kto nim będzie ? Zapraszamy na obrady, początek dokładnie o 12:00

 

Zaplanowany porządek dzienny:
  1.   Sprawy regulaminowe
     a)  stwierdzenie quorum,
     b) przyjęcie protokołu z IX Sesji,
     c) zatwierdzenie porządku dziennego,
     d) powołanie sekretarza obrad,
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Gminie Miasto Szczecin na dofinansowanie zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Cukrowej z drogą do Rajkowa".
   5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Rodzinna w miejscowości Przylep.
   6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej.
   7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Przecławiu w trybie bezprzetargowym.
   8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w Barnisławiu na okres 10 lat.
   9. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Kołbaskowie.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Kołbaskowo oraz nadania jej statutu.
12.  Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Kołbaskowo.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorstwom dotacji ze środków budżetu gminy Kołbaskowo na usuwanie odpadów zawierających azbest.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji.
17.  Informacja Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za II kwartał 2011r.
18.  Interpelacje i zapytania.
19.  Wolne wnioski.

Pin It