logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Relacja z IX przedwakacyjnej sesji Rady Gminy

9sesja-W poniedziałek 20 czerwca, po raz ostatni przed wakacjami, zebrała się Rada Gminy Kołbaskowo. Planowany porządek dzienny był wyjątkowo długi - 31 punktów. Radni przyjęli m.in.  uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok. Jednogłośnie udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Małgorzacie Schwarz. W dalszej części sesji nie było już takiej jednomyślności w głosowaniu.Na obrady stawiło się 13 radnych - niebecni byli radni A. Zubel oraz M. Pasterski. Gośćmi obrad byli m.in. dyrektorzy Szkół w Przecławiu, Będargowie i Kołbaskowie, Komendant Policji w Mierzynie oraz Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Policach. Do złożonych przez nich sprawozdań z działalności radni mieli wiele pytań. Najwięcej skierowano do dyrektora Zespołu Szkół w Przecławiu. Dotyczyły one m.in. wyników testów gimnazjalnych, problemów wychowawczych, które nie zostały w sprawozdaniu ujęte. Tematem wyjaśnień był też sposób wynajmu sal gimnastycznych, słaba promocja szkoły, aktualizacja strony internetowej, brak w sprawozdaniu osiągnięć uczniów młodszych klas.  Dyskutowano także o niskim poziomie bezpieczeństwa na terenie szkoły, poza godzinami jej pracy.
Nie brakowało pytań do Komendanta Policji m.in. na temat tempa reakcji na zgłoszenia telefoniczne. Komendant wyjaśnił, że boryka się z problemami kadrowymi, czyni jednak starania by sytuację poprawić. Obecnie na całą gminę jest jeden dzielnicowy, drugi jest na dłuższym zwolnieniu lekarskim.

Głosowano również nad uchwałą w sprawie poboru podatków i wyznaczeniu inkasentów dla poszczególnych sołectw. Decyzją wójta inkasentem podatku w Przecławiu będzie, tak jak dotychczas, pani Dorota Trzebińska. Uzasadnienie tej decyzji Wójt przedstawiła wcześniej na Komisji Budżetowej. Zwyczajowo inkasentem jest sołtys, jednak w uzasadnionych przypadkach, wyznaczona może być inna osoba, ciesząca się zaufaniem mieszkańców.

Radni uchwalili także nadanie nazwy dwóm ulicom - w Warzymicach ul. Słoneczna oraz w Siadle Dolnym ul. Oliwki. Uchwalono także regulamin przyznawania honorowego obywatelstwa Gminy Kołbaskowo. Komplet przyjętych uchwał jest do pobrania TUTAJ.
W dziale "do pobrania" odsłuchać można nagranie audio. Dostępny jest także protokół z VIII sesji.

IX sesja Rady Gminy była ostatnią przed wakacyjna przerwą.

Pin It