VIII Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

8sesjaW najbliższy poniedziałek 16 maja zbierze po raz ósmy Rada Gminy Kołbaskowo. Na sesji radni zapoznają się ze sprawozdaniem z działalności Wójta za I kwartał 2011 oraz poznają opinię poszczególnych komisji nt. wykonania budżetu za 2010 rok. W planie posiedzenia także podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla Barnisławia i Bobolina (dotyczy budowy farmy elektrowni wiatrowych w tym rejonie).

 

 

Początek sesji o godz 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Zaplanowany porządek dzienny :
1. Sprawy regulaminowe
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie protokołu z VII Sesji,
   c) zatwierdzenie porządku dziennego,
   d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie geodezyjnym Barnisław.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołbaskowo w obrębie geodezyjnym Bobolin.
5. Informacja Wójta z działalności za I kwartał br.
6. Opinia poszczególnych Komisji w sprawie wykonania budżetu Gminy Kołbaskowo za 2010 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski.

Komplet projektów uchwał dostępny jest TUTAJ