logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Relacja z VII sesji Rady Gminy Kołbaskowo

07-sesjaPodjęcie uchwał w sprawie : trybu udzielania dotacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, ustalenia opłat za korzystanie z Toru Motocrossowego oraz dokonanie zmian z budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej - to główne punkty obrad Rady Gminy z ostatniej środy - 27 kwietnia.

 

 

 

Tym razem sesja odbyła sie wyjątkowo w środę o godz 12.00. Obecnych było 13 radnych (brakowało p. Edwarda Sroki oraz p. Żanety Gąsowskiej).
Z porządku dziennego dostępnego TUTAJ - wykreślono punkt dotyczący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Warzymic (teren Rolhurt-u) - nie podjęto uchwały na posiedzeniu komisji. Dopisano do porządku obrad dwa punkty : o ustalenie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz o wyrażenie zgody na dzierżawę części działki na okres 10 lat. Tym razem wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie - 13 za.
Ponadto radni zapoznali się także z :
- Realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku
- Realizacją zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie w 2010 roku
- Realizacją Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009 i 2010
Odczytano także skargę firmy Jantra na działalność Wójta oraz protokół Komisji Rewizyjnej która ustaliła, że dotyczy ona postępowania o zamówienie publiczne a niezadowolonym stronom służy skarga do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Zamówień Publicznych.

W interpelacjach i wolnych wnioskach Pani Wójt odpowiedziała na zapytania z poprzednich obrad :
- o zabezpieczenie budynku po byłej hydroforni w Przecławiu - 5 maja nastąpi wyłonienie firmy w przetargu, która tego dokona rozbiórki tego "straszaka"
- o dziurach przy drodze Przecław-Warzymice - do 15 maja zakończy się łatanie dziur na drogach powiatowych oraz położona zostanie nakładka w Warzymicach.
- o usunięciu plakatów wyborczych
- o rezygnacji z naprawiania siatki ogrodzeniowej na cmentarzach, ze względu na częste kradzieże - zastąpiona będzie ogrodzeniem betonowym

Radni, sołtysi i mieszkańcy zgłosili nowe wnioski, m.in :
- o możliwe późne popołudniowe posiedzenia komisji oraz sesji,
- na jakim etapie jest budowa przedsiębiorstwa komunalnego oraz jaką funkcję będzie wykonywał pełnomocnik p. Guranowski,
- o usunięcie plakatów wyborczych Henryka Jabłońskiego z Siadła,
- o udzielenie informacji komu sprzedano meble z gabinetu poprzedniego Wójta oraz ile zapłacono za nowe,
- odczytano oświadczenie firmy informatycznej obsługującej UG, że serwisowanie strony internetowej biblioteki nie należało do ich obowiązku,
- przewodniczący zaapelował do radnych o terminowe złożenie i sumienne wypełnienie oświadczeń majątkowych. Poinformował także o wszczęciu śledztwa przez prokuraturę w sprawie niejasności w oświadczeniach majątkowych,
- o losy petycji w sprawie wjazdu na Brzeziny w Przecławiu,
- o losy "drogi niechcianej" w Przecławiu nabytej od AWRSP,
- o możliwość remontu drogi dojazdowej do dwóch posesji w Smętowicach,
- o uprzątnięcie śmieci z Doliny Dolnej Odry na terenie Lasów Państwowych,
- zaapelowano o podstawienie kolejnych kontenerów na śmieci w Ustowie.

Nagranie z ostatniej sesji oraz protokół z poprzedniej dostępne jest TUTAJ