logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

VII Sesja Rady Gminy

siodma-sesjaW środę, 27 kwietnia zbierze się po raz siódmy Rada Gminy Kołbaskowo. W planie obrad m.in. podjęcie uchwały o zmianach w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej, nadanie nazwy nowej ulicy w Siadle Dolnym - Słoneczna Przystań oraz uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Warzymicach (teren obecnego Rolhurtu). Radni także zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.  Zaplanowany porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie protokołu z VI Sesji,
   c) zatwierdzenie porządku dziennego,
   d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2011 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Warzymice gminy Kołbaskowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Siadło Dolne.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z Toru Motocrossowego im. Zbigniewa Rutkowskiego usytuowanego w Rosówku na terenie Gminy Kołbaskowo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
8. Rozpatrzenie skargi firmy Jantra na działalność Wójta Gminy Kołbaskowo.
9. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kołbaskowo za lata 2009 i 2010.
10. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie za rok 2010.
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Kołbaskowo za rok 2010.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.

Obrady jak zawsze w sali konferencyjnej Urzędu Gminy - tym razem o godz 12.00

Więcej informacji oraz projekty uchwał dostępne są na stronach gminy - TUTAJ

Pin It