logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

6sesjaW najbliższy poniedziałek 28 marca o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Radni głosować będą min. nad wnioskiem "Zintegrowanych Dla Gminy" o odwołanie Przewodniczącego Rady Ryszarda Wierzbickiego oraz  Wiceprzewodniczącego Mirosława Pasterskiego. Sesje są otwarte dla mieszkańców - zapraszamy. Ostatni punkt obrad jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy moga składać wolne wnioski.


 

 

Zaplanowany porządek dzienny VI Sesji:

  1. Sprawy regulaminowe
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z V Sesji,
    c) zatwierdzenie porządku dziennego,
    d) powołanie sekretarza obrad,
  2. Podjęcie  uchwały w sprawie zaniechania inwestycji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2011 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie i nadania mu statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011.
11. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej po kontroli finansów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie za 2010 rok.
12. Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych "Zintegrowani dla Gminy" o odwołanie p. Ryszarda Wierzbickiego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy i pana Mirosława Pasterskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
13. Głosowanie nad wnioskiem klubu radnych "Zintegrowani dla Gminy" o dokonanie zmiany składu Komisji Stałych Rady Gminy.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.