logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Odbyła się V sesja Rady Gminy Kołbaskowo

Vsesja28 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy zebrali się po raz piąty radni gminy. Porządek dzienny obrad zmieniony został o dodatkowe uchwały umożliwiające powołanie nowego sołectwa - Warnik. Radni zdecydowali także o nieprzyjęciu sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie oraz złożyli wniosek o odwołanie Pani Dyrektor z zajmowanej funkcji.

 

 

Kilka minut po 14.00 przewodniczący rozpoczął obrady, radni po raz kolejny stawili się w komplecie (100% frekwencja po raz piąty!). W porządku dziennym obrad dostępnym TUTAJ zaszły niewielkie zmiany. Pojawiły się uchwały dotyczące utworzenia nowego sołectwa - na wniosek mieszkańców Warnika dokonano podziału sołectwa Barnisław na Warnik i Barnisław, powołano nowe 18 sołectwo Warnik oraz uchwalono jego statut wraz z regulaminem wyboru sołtysa.  
Dużo dyskutowano na temat działalności gminnej biblioteki w Kołbaskowie oraz filii w Przecławiu. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej rekomendowała nie przyjecie sprawozdania oraz odwołanie Pani Wiesławy Czubak z funkcji dyrektora biblioteki. Złożone sprawozdanie było krótkie i lakoniczne, na większość pytań komisja nie otrzymała odpowiedzi. W opinii komisji gminna biblioteka nie brała udziału w życiu publicznym, nie korzystała z programów i dofinansowań krajowych bądź unijnych. W bibliotekach panuje marazm, notowano średnio 3 wypożyczenia / dzień. Dużo także było wątpliwości finansowych, na które radni nie otrzymali odpowiedzi.
Jednogłośnie zdecydowano o dodatkowej kontroli finansowej, którą przeprowadzi Komisja Rewizyjna. Przewodniczący Zbigniew Szczuplak zarządził już posiedzenie na najbliższy poniedziałek 7 marca.
Na sesji założono także kolejny wniosek o powołaniu dodatkowych radnych do prac w komisjach oraz odwołanie Radnej Wierzbickiej z przewodniczenia komisji oświaty. Oba wnioski ostatecznie w głosowaniu odrzucono.

Pod koniec posiedzenia złożono wiele wniosków i zapytań - oto niektóre z nich :
- O powołaniu każdego radnych do pracy tylko w 1 komisji
- O odwołanie Przewodniczącego Rady oraz jego zastępcy
- O przyśpieszeniu prac nad projektem regulaminu nagród za zasługi sportowe
- Do kogo należy zniszczony kontener przy wejściu do szkoły w Przecławiu  
- Czy gmina ma umowę z izbą wytrzeźwień
- O umowę z noclegownią w Szczecinie i sposobie dowozu bezdomnych
- O zakup działki w Warzymicach pod budowę świetlicy
- O planowanych dyżurach radnych
- O stanie bezpieczeństwa dróg
- O kosztach budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra
- O oblodzeniu chodnika w Siadle
- O konieczności remontu placu zabaw w Siadle
- Czy zostaną zlikwidowane atrapy radarów w Przecławiu
- O terminarz wyborów na sołtysów

Wójt Gminy udzieliła także odpowiedzi na zapytania z poprzedniej sesji oraz na część z zapytań z bieżącej sesji. W dziale "do pobrania" - można zapoznać się z przyjętym protokołem z IV sesji, wkrótce dostępne będzie także nagranie audio z V sesji. Protokół z V sesji będzie dostępny do pobrania po przyjęciu go przez radnych na następnej sesji.

Pozwolę sobie przy okazji podziękować pani skarbnik za błyskawiczną odpowiedź na zapytania dwóch mieszkańców z Przecławia które złożyłem w ich imieniu.. Zapytanie dotyczyło wysokich kosztów budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dobrej. Nasza Gmina przeznaczy w tym i następnym roku ponad 2,7mln zł i jest jedną z 4 gmin która współfinansuje tą inwestycję. Co oznacza że całkowity koszt wyniesie ok. 10 mln zł - czyli więcej niż pochłonie np. budowa gimnazjum. Z dostarczonych dokumentów przez panią skarbnik wynika że całkowity koszt budowy wynosi 9,2 mln zł. Gmina Kołbaskowo finansuje 30% tej inwestycji.

Pin It