logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

V Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

IIsesjaW poniedziałek 28 lutego o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Sesje Rady Gminy są jawne i dostępne dla wszystkich. Każdy mieszkaniec ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów samorządu terytorialnego. W zakres uprawnień obywateli wchodzi zarówno wstęp na posiedzenia rady gminy, możliwość filmowania, nagrywania dźwięku z takich zebrań, jak również dostęp do wszelkich dokumentów, sprawozdań i protokołów z ich obrad. Zapraszamy.


 

 

Planowany porządek dzienny V Sesji:

1. Sprawy regulaminowe
   a) stwierdzenie quorum,
   b) przyjęcie protokołu z IV Sesji,
   c) zatwierdzenie porządku dziennego,
   d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2011 r. Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2011-2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Ponadgraniczne połączenie drogowe Schwennenz-Ladenthin-Warnik-Będargowo: Budowa drogi powiatowej nr 0624Z-".
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0626Z-Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin o dł. około 2,852 km".
6. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie Gminy Kołbaskowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
9. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za IV kwartał 2010 roku.
10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2010.
11. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej po kontroli składowiska odpadów w Smolęcinie.
12. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej po kontroli dokumentów w sprawie wyrobiska-żwirowni w miejscowości Karwowo.
13. Wniosek klubu radnych "Zintegrowani dla Gminy" w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Gminy Kołbaskowo.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.

Pin It