logo gif 10lat

Open menu

 reklama

medentes przeclaw

Radni uchwalili budżet gminy na 2011

budzet-201124 stycznia w poniedziałek zebrała się po raz czwarty w kadencji Rada Gminy Kołbaskowo. Najważniejszymi punktami w porządku dziennym obrad było uchwalenie budżetu na 2011 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2022. Podjęto także uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobolin i Przylep. 

 

 

 

Wszystkie uchwały przyjęte zostały jednomyślnie. Pod koniec sesji radni, zaproszeni goście, sołtysi oraz mieszkańcy zgłosili kilkanaście wniosków, oto kilka z nich :
- wniosek o kontrolę realizacji planu rekultywacji wyrobiska w Karwowie,
- o powołanie do prac komisji dodatkowych radnych,
- o potrzebie zatrudnienia lekarza weterynarii dla dużych zwierząt,
- o braku znaków drogowych przy wyjeździe z Przecławia w stronę Warzymic (strefa zabudowana i ustąp pierwszeństwa),
- o obniżenie lub złagodzenie 2 progów zwalniających na drodze przy budowie przedszkola w TWP w Przecławiu,
- likwidację dzikich wysypisk śmieci w lasach,
- łatanie dziur drogowych po zimie,
- interwencję do powiatu o wycinkę drzew,
- o dłuższe otwarcie świetlicy w Bobolinie w czasie ferii,
- o udrożnienie rowów melioracyjnych,
- o braku informacji o terminach prac poszczególnych komisji,
- o sprawdzenie możliwości pozyskania dofinansowania z resortowego programu opieki nad dziećmi,
- o sprawdzenie możliwości przystąpienia do programu białego orlika (budowa lodowiska),
- o podłączenie do internetu komputerów w świetlicy w Kamieńcu.
Niektóre z wniosków dotyczyły remontów dróg nie należących do gminy.
Tutaj - można pobrać i odsłuchać nagrań z sesji. Na naszej stronie publikowane są także kopie oficjalnych protokołów.

Przyjęty Budżet Gminy Kołbaskowo wraz z autopoprawką, zakłada wydatki na poziomie 52,8 mln zł a dochody 44,0 mln zł. Planowany deficyt w kwocie 8,8 mln zł zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych. W 2011 roku gmina nie zakłada zaciągnięcia długoterminowego kredytu jednak w latach następnych planuje się zaciagnąć kredyt w kwocie 7.350.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu co wynika z wieloletniej prognozy. W 2011 roku planowanych jest kilkanaście inwestycji - poniżej lista tych najkosztowniejszych:
- budowa Gimnazjum w Przecławiu, w tym roku wydamy na nią 4,1 mln zł a docelowo będzie kosztować 8,8 mln zł.
- przebudowa dróg w Kurowie 3,6 mln zł
- przebudowa drogi powiatowej Przylep-Ostoja-Rajkowo-Szczecin - 1,5 mln zł (współfinansowanie)
- budowa drogi Warnik-Będargowo - 1,3 mln zł (współfinansowanie - ogólny koszt 2,1 mln z tego 1,3 mln dofinansowanie dla powiatu, 0,8 mln gmina)
- Szlak Orła Bielika Ustowo-Pargowo - 2,5 mln zł
- modernizacja budynku po jednostce wojskowej w Kołbaskowie na mieszkania komunalne i socjalne - 2,8 mln zł
- przebudowa strażnicy OSP w Kołbaskowie - 1,9 mln zł
- partycypowanie w budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Dobra - 1,3 mln zł
Pozostałych kilkanaście inwestycji opiewa na mniejsze kwoty - szczegółowy budżet do pobrania tutaj

Warto podkreślić iż przyjęty budżet gminy zakłada pewne wydatki i dochody (nie gwarantuje w 100% ich realizacji). Może się zdarzyć, iż planowane dochody budżetu będą mniejsze i wtedy zajdzie konieczność zmian, cięć lub oszczędności.

Postaram się w ciągu najbliższych tygodni opisać aktualnie prowadzone inwestycje w gminie oraz te planowane na najbliższe lata.