logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

III Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

IIsesjaW czwartek 30 grudnia o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Tym razem porządek obrad jest długi. Warto przypomnieć, że wszystkie sesje są otwarte dla mieszkańców i każdy może na nią przyjść, posłuchać, nagrywać, robić zdjęcia. A ostatni punkt obrad jest zawsze przeznaczony dla mieszkańców, którzy moga składać wolne wnioski. Zapraszamy.


 

 

Planowany porządek dzienny III Sesji:

1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z II Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/426/10 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 10 listopada2010 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/36/07 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do "Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Powiatu Polickiego".
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXl257/2004 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 25 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej".
5. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Kołbaskowo w "Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego"
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia zastępcy przedstawiciela Gminy Kołbaskowo w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI1/282/2004 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIX/226/08 Rady Gminy w Kołbaskowie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kołbaskowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/348/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
15. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy komisji.
17. Sprawozdanie z działalności Koordynatora ds. sportu za 2010 rok.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne wnioski.

Pin It