logo gif 10lat

Open menu

 reklama

Ancora 1000x175 baner VIP

Radni wybrali komisje, ustalili diety oraz wynagrodzenie wójta.

sesja rady gminy IIZa nami już drugie posiedzenie nowej Rady Gminy Kołbaskowo. Na pierwszej, uroczystej sesji, radni i wójt otrzymali akty powołania, złożyli przysięgę oraz wybrali komisje stałe rady. Na kolejnych obradach ustalono zasady naliczania i przyznawania diet dla radnych oraz zmieniono wynagrodzenie wójta. Jak wyglądają szczegóły?

 

 

Od ponad miesiąca mamy nową radę gminy. Niestety, te informacje nie znalazły się jeszcze na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Kołbaskowo, stąd na prośbę czytelników i na podstawie udostępnionych uchwał podajemy następujące dane.

Na pierwszej sesji, radni oraz wójt otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowania. Krótki porządek obrad pierwszej sesji został rozszerzony o kilkanaście nowych projektów uchwał. Radni wybrali wiceprzewodniczącego rady, komisje, składy osobowe, przewodniczących oraz uchwalili wynagrodzenia wójta. To standardowa procedura na początku każdej kadencji.

   reklama

Fruktolinka Zdrowa Żywność

 

Przewodniczącą rady gminy Kołbaskowo jednogłośnie została Dorota Trzebińska. To najbardziej doświadczony samorządowiec w Radzie. Pełniła także funkcję przewodniczącej w poprzedniej kadencji. Wiceprzewodniczącym rady został mieszkaniec Warzymic - radny Krzysztof Przewoźniak.

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Tomasz Kufel
Marcin Olszewski (Przewodniczący)
Katarzyna Siedlecka (Wiceprzewodnicząca)
Łukasz Szankowski
Waldemar Urban

W skład komisji skarg, wniosków i petycji weszli:
Grzegorz Bienkiewicz
Przemysław Falenciak (Przewodniczący)
Marcin Olszewski
Łukasz Szankowski (Wiceprzewodniczący)
Piotr Szeszko

Komisja budżetowa uchwalona została w składzie:
Tomasz Kufel (Przewodniczący)
Monika Magdziak
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak (Wiceprzewodniczący)
Dorota Trzebińska

  reklama

Hair-House

Do komisji gospodarczej weszli:
Paweł Duniec
Grzegorz Małowiecki
Krzysztof Przewoźniak (Przewodniczący)
Dorota Trzebińska
Waldemar Urban (Wiceprzewodniczący)

Skład komisji oświaty i kultury to:
Grzegorz Bienkiewicz
Przemysław Falenciak
Iwona Koziołek
Monika Magdziak (Przewodnicząca)
Małgorzata Rychel (Wiceprzewodnicząca)

Komisja sportu, zdrowa i pomocy społecznej uchwalona została w składzie:
Paweł Duniec
Iwona Koziołek (Wiceprzewodnicząca)
Małgorzata Rychel
Katarzyna Siedlecka
Piotr Szeszko - (Przewodnicząca Komisji)

  reklama

WolneSlowa GIF

 

Powołany został 12 osobowy klub radnych pod nazwą "Gmina Warta Zachodu" w skład którego weszli: Przemysław Falenciak, Iwona Koziołek, Tomasz Kufel, Monika Magdziak, Grzegorz Małowiecki, Marcin Olszewski, Krzysztof Przewoźniak, Katarzyna Siedlecka, Łukasz Szankowski, Piotr Szeszko, Dorota Trzebińska oraz Waldemar Urban

Radnymi niezrzeszonymi zostali: Grzegorz Bienkiewicz, Paweł Duniec oraz Małgorzata Rychel

Radni jednogłośnie uchwalili wynagrodzenie wójta. Małgorzata Schwarz otrzyma wynagrodzenie zasadnicze 10250 zł, dodatek funkcyjny 3150 zł, dodatek specjalny w wysokości 30%. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami przysługuje jej także dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Na drugiej, krótkiej sesji, która odbyła się w poniedziałek 27 maja, radni przyjęli uchwałę o pomocy dla Starostwa Powiatowego w Policach, które remontuje obecnie drogę w Stobnie. Gmina przekaże na ten cel 700.000 zł. Obecny na sesji nowy starosta - Shivan Fate podziękował radzie za przyjęcie uchwały i wsparcie powiatu.

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą wysokości diet oraz ich zasad przyznawania. Obecnie gmina Kołbaskowo przekroczyła 15 tys mieszkańców i w porównaniu z uchwałą z 2022 roku podwyższa się parametr naliczenia podstawy diet. Poprzednia podstawa wynosiła 2147 zł - teraz jest wyższa i wynosi 3221 zł. Zatem:
- Przewodniczący Rady otrzyma 100% podstawy czyli 3221 zł
- Wiceprzewodniczący - 90% podstawy czyli 2899 zł
- Przewodniczący komisji 45% - 1449 zł
- Radny będący członkiem komisji 30% - 966 zł.
Ponieważ każdy z radnych pracuje w dwóch komisjach, tak więc przewodniczący komisji otrzyma ostatecznie 75% kwoty bazowej (2416 zł) a "zwykły" radny pracujący w dwóch komisjach 60% (1933 zł)

 reklama

Magnolia Montessori Przecław Przedszkole Żłobek


Ancora Warzymice

 

Radni zmienili świeżą uchwałę dot. wynagrodzenia wójta. W nowej, obowiązującej uchwale, wójt otrzyma nieco wyższe wynagrodzenie zasadnicze - 10430 zł i dodatek funkcyjny - 3380 zł. Pozostałe składniki wynagrodzenia pozostaną bez zmian. Wszystkie kwoty w zestawieniach podaliśmy bez końcówek groszowych. W przypadku diet radnych, kwoty są podane "na rękę", ponieważ radni otrzymują nieopodatkowaną dietę. W przypadku wynagrodzenia wójta, podano kwoty brutto.

Na zakończenie obrad głos zabrał nowy radny gminy Paweł Duniec, który złożył propozycję, aby do komisji rewizyjnej przyjąć jednego radnego opozycyjnego, twierdząc, że w wielu samorządach "jest taki zwyczaj", jednak jego propozycja nie spotkała się z akceptacją większości radnych, argumentując, że radny może być obecny na każdej komisji.

Zainteresowanych czytelników zapraszamy do śledzenia posiedzeń rady na stronie https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/318/rada-gminy-kolbaskowo.htmlWszystkie sesje rady gminy są transmitowane tam on-line oraz można obejrzeć archiwalne posiedzenia. Na stronie www.bip.kolbaskowo.pl dostępne są protokoły z każdej z sesji. 

Jeśli chodzi o posiedzenia komisji, zainteresowani muszą się pojawić na nich osobiście w sali głównej GOKSiR. Obrady poszczególnych komisji, które są najczęściej na krótko przed sesją, nie są transmitowane oraz nie można otrzymać z nich nagrania. Protokoły z posiedzeń komisji nie są publikowane na stronach gminy. Aby je otrzymać, należy zwrócić się do Urzędu Gminy w trybie dostępu do informacji.

Kolejna sesja oraz posiedzenia komisji mają się odbyć 17 czerwca.

 fot. e-sesja.tv