logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

II Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

IIsesjaW   poniedziałek 13 grudnia o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się II Sesja Rady Gminy Kołbaskowo. Najważniejszym wydarzeniem będzie wręczenie Pani Małgorzacie Schwarz zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy oraz złożenie ślubowania o następującej treści"Obejmując urząd wójta Gminy Kołbaskowo, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Kołbaskowo. "

 

 

 

 

Oto zaplanowany porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
    a) stwierdzenie quorum,
    b) przyjęcie protokołu z I Sesji,
    c) zatwierdzenie porządku dziennego,
    d) powołanie sekretarza obrad,
2. Ślubowanie Wójta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów Komisji Rady Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski.  

Warto przypomnieć, że wszystkie sesje są otwarte dla mieszkańców i każdy może na nią przyjść, posłuchać, nagrywać, robić zdjęcia. A ostatni punkt obrad jest zawsze przeznaczony dla mieszkańców, którzy moga składać wolne wnioski. Po sesji można także spotkać się z wójtem i radnymi, porozmawiać o problemach i oczekiwaniach mieszkańców wobec włodarzy. Zapraszamy.

Pin It