logo gif 10lat

Open menu

Ancora 1000x175 baner VIP

 reklama

Wywóz śmieci od przyszłego roku mocno do góry.

sita jantra smieci66% więcej zapłacą mieszkańcy gminy Kołbaskowo za odbiór odpadów komunalnych. Na dzisiejszym posiedzeniu radni przyjęli nową wyższą stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata, która jest uzależniona od 1m3 zużytej wody rośnie z 6 zł do 10 zł. Rachunek jest prosty. Przykładowa 3-4 osobowa rodzina, która zużywa 15m3 wody miesięcznie zapłaci za wywóz odpadów 150 zł.

 

 

 

Nie wiem czy wszyscy czytają, ale na stronie gminy jest projekt uchwały - pisze jeden z mieszkańców. Bardzo proszę o sprawdzenie co lokalni radni gminy na komisjach powiedzieli na przygotowany wzrost kosztów za wywóz śmieci. To wzrost o 66,7 %

  reklama

Fruktolinka

 

I rzeczywiście - w projekcie uchwały czytamy o następujących stawkach:
- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10,00 zł za 1m3 zużytej wody w danej nieruchomości. W roku poprzednim było to 6 zł.
- roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 206,00 zł z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. W poprzednim roku było to 180,00 zł.
- stawka opłaty podwyższonej, kiedy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny - 40,00 zł za 1m3. W poprzednim roku było to 24,00 zł.
- stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub z innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
wynosi 824,00 zł rocznie. W poprzednim roku było to 720,00 zł

  reklama

Hair-House

Na dzisiejszym posiedzeniu powyższy projekt uchwały został przyjęty przez radnych. Nie jest tajemnicą, że od kilku lat gmina Kołbaskowo dopłacała do wywozu śmieci. Przez ostatnie lata Regionalna Izba Obrachunkowa zwracała na to uwagę, że wpływy i wydatki budżetu w tym dziale nie równoważą się. Dopiero znowelizowane w sierpniu 2021 roku przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiły radom gmin podjęcie decyzji, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz śmieci w gminie Kołbaskowo przez lata należały do najniższych w okolicy oraz były podwyższane sporadycznie, powodując narastanie dużych różnic.

reklama

Auchan rekrutacja

 

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że "Analiza finansowana gospodarki odpadami komunalnymi wykazała, że obowiązujące obecnie stawki nie pokrywają kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie gmina Kołbaskowo dopłaca do systemu 42% kosztów. Proponowane stawki wg kalkulacji pozwolą na znaczne zmniejszenie wielkości dopłaty, a uwolnione środki zostaną przekazane na inne niezbędne zadania i inwestycje.

Zwróciliśmy się wczoraj do gminy Kołbaskowo z prośbą o dodatkowe dane finansowe, odpowiedź umieścimy wkrótce w dalszej części artykułu.

 

AKTUALIZACJA 29.11.2022

W 2020 roku gmina Kołbaskowo dopłaciła kwotę 1.268.655,05 zł a w 2021 - 2.408.302,71 zł - informuje Janusz Kwidziński sekretarz gminy. Całość zestawienia wpływów i wydatków z ostatnich 3 lat przedstawia się następująco.

Wykonanie w roku 2020
Wpływy – 2.526.515,95 zł
Wydatki – 3.795.171,00 zł
Gmina dopłaciła kwotę 1.268.655,05 zł

Wykonanie roku 2021
Wpływy – 3.334.039,93 zł
Wydatki – 5.742.342,64 zł
Gmina dopłaciła kwotę 2.408.302,71 zł

Plan na rok 2022
Wpływy – 3.52.075,00 zł
Wydatki – 6.706.922,00 zł
Planowana dopłata gminy to kwota 3.554.847,00 zł

 

Pin It