logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

XXXVI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo

XXXVSesja200x150W środę 10 listopada 2010 o godzinie 14.00 odbędzie się ostatnia XXXVI Sesja Rady Gminy Kołbaskowo.  Ostatnia  w tym składzie i  z wójtem p. Józefem Żukowskiem, który zdecydował nie ubiegać się o re-elekcję w najbliższych wyborach.  Z 15 radnych mijającej kadencji 14 startuje ponownie wyborach a jedna z radnych kandyduje na stanowisko wójta i doodatkowo ponownie do rady. 
Zaplanowany porządek dzienny:
1. Sprawy regulaminowe
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XXXV Sesji,
c) zatwierdzenie porządku dziennego,
d) powołanie sekretarza obrad,
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2011 roku,
3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kołbaskowo w roku szkolnym 2009/2010,
4. Podjęcie uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nadania nazwy ulicy w miejscowości Warzymice,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym,
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości,
8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym,
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Przecław,
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Moczyły,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kołbaskowo,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Siadło Górne,
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Barnisław,
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Stobno,
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kurów,
17. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.,
19. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kołbaskowo i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunki stosowania ulg z urzędu,
20. Przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy Kołbaskowo z działalności za III kwartał 2010 r.
21. Interpelacje i zapytania,
22. Wolne wnioski.

Pin It