logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Są wolne etaty, nie ma chętnych do pracy.

straz gminnaStraż Gminna w Kołbaskowie przeżywa trudny okres. Z podobnym problemem boryka się także Szczecin. Brakuje chętnych do pracy. Właśnie rozpoczęła się kolejna rekrutacja na stanowisko strażnika gminnego. Czy znajdą się chętni?

 

 

 

 

Jeszcze rok temu w straży gminnej pracowało czterech strażników, komendant i pracownik cywilny. Dzięki temu jednostka pracowała w tygodniu na dwie zmiany. Teraz przy jednym strażniku i komendancie, praca jest możliwa wyłącznie przez 8 godzin dziennie.

Obecnie w Straży Gminnej w Kołbaskowie zatrudnieni są: komendant, jeden strażnik i jeden pracownik cywilny - mówi nowy komendant Paweł Nelkowski. Pracujemy w poniedziałek 9.00 - 17.00 oraz od wtorku do piątku 7.30 - 15.30. Nie jesteśmy podzieleni indywidualnie na sołectwa, zajmujemy się wspólnie całą gminą Kołbaskowo oczywiście pod kątem posiadanych kompetencji.

Od kilku dni trwa kolejny nabór na strażnika gminnego, jednak trzeba przyznać, że nie jest to łatwa praca i nie wszystkim pasuje jej charakter. Najczęściej jest to służba patrolowa, zmianowość, dyspozycyjność. Nierzadko kontakt z trudnymi osobami. Do tego różny odbiór społeczny. Strażnicy najczęściej odchodzą do policji albo innych służb mundurowych, które oferują im lepsze warunki płacy i pracy.

Odnośnie wymagań wobec kandydatów na funkcjonariuszy straży gminnych, reguluje to art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych. Strażnikiem może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie;
- ukończyła 21 lat;
- korzysta z pełni praw publicznych;
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
- cieszy się nienaganną opinią;
- jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym;
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Dla zainteresowanych podajemy link do głoszenia rekrutacyjnego : http://kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/aktualnosci-gminne/3262-nabor-na-stanowisko-straznika-strazy-gminnej

Pin It