logo gif 10lat

Open menu

medentes przeclaw

 reklama

Ósma kadencja po nowemu

sesja po nowemuPierwsza sesja rady gminy nowej kadencji odbędzie w najbliższy piątek 23 listopada. O godzinie 10:00 w kołbaskowskiej świetlicy zbiorą się nowo wybrani radni, którzy wraz z wójtem złożą przysięgę. Od tego posiedzenia, będą już transmisje on-line, wprowadzone zostanie głosowanie imienne a radni i przewodniczący zyskają nowe uprawnienia.

 

 

Na początku tego roku wprowadzone zostały przez Sejm i podpisane przez Prezydenta nowe przepisy, które mają zwiększyć przejrzystość życia publicznego. Nowelizacja przepisów, ma za zadanie według rządzących, zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Najciekawsze zmiany dotyczą samorządu terytorialnego gdzie wprowadzony został wymóg, by obrady sesji rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przyznano także Przewodniczącemu Rady Gminy prawa wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu jednostki samorządowej i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego. Od tej kadencji radni będą głosować nad każdym projektem uchwały imiennie.

Sesje rady gminy będzie można obejrzeć on-line na kanale youtube - mówi wybrana na trzecią kadencję wójta Małgorzata Schwarz. Na sali będą kamery, mikrofony. Radni będą głosować imiennie za pomocą tabletów. Na sali pojawi się rzutnik, który będzie prezentował treść projektów uchwał, które się proceduje.

W poprzednich kadencjach radni pracowali w czterech komisjach stałych, była to komisja budżetowa, gospodarcza, rewizyjna oraz komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i pomocy społecznej. Od tej kadencji będzie funkcjonować jeszcze jedna - komisja skarg, wniosków i petycji.

Przypomnijmy. W wyborach samorządowych wybraliśmy piętnastu radnych gminy Kołbaskowo. Tylko szóstka radnych posiada wcześniejsze doświadczenie pracy w radzie. Dziewiątka z nich to nowicjusze. Najwięcej - jedenastu radnych wprowadził KWW Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Mandat uzyskali: Dąbrowska Barbara, Grzybowska Bożena, Jacyna Monika, Kufel Tomasz, Małowiecki Grzegorz, Przewoźniak Krzysztof, Ratajczyk Czesława, Sypniewska Anna, Szczuplak Zbigniew, Trzebińska Dorota oraz Woźniak Roman. KWW Tu Działamy Bo Tu Mieszkamy wprowadził dwóch radnych - to Jakubowski Mateusz i Szuszkiewicz Iwona. Pozostałe radne to Lis Izabela oraz Rychel Małgorzata, które wystartowały z własnych komitetów.

 Fot. Sesja z 19.03.2018

Pin It